Sluk for maskinen

For at slukke for maskinen skal du trykke på afbryderen på forsiden. Du kan bruge denne funktion til automatisk at slukke for maskinen, hvis der ikke udføres nogen handlinger efter et vist stykke tid.
Hvis maskinen slukkes, slettes alle de data, der eventuelt venter på at blive udskrevet.

Sluk for maskinen ved hjælp af afbryderen

1
Tryk på afbryderen.
Betjeningspanelet slukkes, og der slukkes for strømmen.
Det kan tage et par minutter, inden strømmen slukker. Træk ikke stikket ud, før strømmen er slukket.
Tænd for maskinen igen
Vent mindst 10 sekunder med at tænde for maskinen, efter du har slukket for strømmen.

Indstilling af automatisk slukning af maskinen

Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [Auto-nedlukningstid]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand. Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Timerindstillinger] [Rediger].
Skærmen [Rediger timerindstillinger] vises.
4
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug automatisk nedlukningstid].
5
I [Vælg tidspunkt] skal du vælge tiden, indtil maskinen slukkes.
6
Klik på [OK].
Indstillingerne anvendes nu.
7
Log ud fra Fjern-UI.
975X-01U