Retningen for ilagt papir med et logo

Ved ilægning af papir med et logo skal du være opmærksom på retningen og hvilken side, der vender opad.
Som standard varierer den retning, som papiret skal ilægges og den side, det skal udskrives på afhængigt af, om du vil udskrive på den ene eller begge sider.
For den generelle procedure for ilægning af papir, se følgende:
Ilægning af papir i papirskuffen
Du kan konfigurere indstillingerne, så retningen, som papiret skal ilægges i og siden, der skal udskrives på, ikke ændrer sig afhængigt af, om du vil udskrive på den ene eller begge sider. Når denne indstilling er konfigureret, skal du ilægge papiret ved hjælp af metoden for 2-sidet udskrivning. [Skift papirindføringsmetode]

Udskrivning på den ene side af papiret med et logo

Ilæg papiret med logosiden (den side, der skal udskrives) opad.
Papir med logo i stående papirretning
 
 
 
Papir med logo i liggende papirretning
 
 
 
 
 

Udskrivning på begge sider af papiret med et logo

Ilæg papiret med logosiden (den side, der skal udskrives) nedad.
Papir med logo i stående papirretning
 
 
 
Papir med logo i liggende papirretning
 
 
975X-029