Foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang

Sørg for at læse dette afsnit, før du bruger maskinen i et netværksmiljø.
Printere og multifunktionsmaskiner kan have forskellige nyttige funktioner, når de er tilsluttet et netværk. Men fordi dette også skaber risici for uautoriseret adgang og aflytning over netværket, er det nødvendigt med foranstaltninger mod sikkerhedsrisici.
Dette afsnit giver eksempler på foranstaltninger mod uautoriseret adgang, som du kan implementere under opsætningen, hvis du bruger maskinen i et netværksmiljø.
Der er yderligere foranstaltninger mod sikkerhedsmæssige risici, du kan implementere på maskinen, som f.eks. begrænsning af kommunikation i form af en firewall og brug af TLS-krypteret kommunikation for at forhindre aflytning og manipulation. Tag de nødvendige foranstaltninger i henhold til dit brugsmiljø. Sikkerhed

Brug af en privat IP-adresse

Der er to typer IP-adresser: en global IP-adresse, der bruges til at oprette forbindelse til internettet, og en privat IP-adresse, som bruges i et lokalt netværk, som f.eks. et firmabaseret LAN.
Hvis der er tildelt en global IP-adresse til maskinen, kan maskinen tilgås af brugere på internettet. Dermed øges risikoen for informationslækager grundet uautoriseret adgang fra eksternt netværk.
Hvis der på den anden side er tildelt en privat IP-adresse til maskinen, er adgangen til maskinen begrænset til kun brugere på dit lokale netværk. Derfor reducerer dette risikoen for uautoriseret adgang sammenlignet med at have en tildelt global IP-adresse.
Grundlæggende bør du tildele en privat IP-adresse til maskinen.
En privat IP-adresse bruges i et af følgende områder.
Områder for private IP-adresser
Fra 10.0.0.0 til 10.255.255.255
Fra 172.16.0.0 til 172.31.255.255
Fra 192.168.0.0 til 192.168.255.255
For detaljer om, hvordan du tildeler og bekræfter en IP-adresse, henvises der til følgende:
Indstilling af IPv4-adresser
Indstilling af IPv6-adresser
 
Hvis du vil tildele en global IP-adresse til maskinen, kan du oprette et miljø, der forhindrer ekstern adgang, f.eks. ved at bruge en firewall, for herved at reducere risikoen for uautoriseret adgang. Kontakt din netværksadministrator om, hvordan du implementerer netværkssikkerhed.

Brug af en PIN-kode til at beskytte information

Ved at indstille en PIN-kode for at beskytte de oplysninger, der er gemt på maskinen, kan du reducere risikoen for informationslækage eller uautoriseret brug, hvis nu en ondsindet tredjepart skulle forsøge at skabe uautoriseret adgang.
Du kan indstille en PIN-kode for de funktioner, der er angivet nedenfor. Kun brugere, der kender PIN-koden, kan anvende disse funktioner og få adgang til oplysningerne på maskinen.
Fjern-UI
Du kan kræve, at brugeren skal indtaste PIN-koden for adgang til Fjern-UI, når der bruges Fjern-UI.
Indstilling af PIN-koden til brug af Fjern-UI
Systemadministratorens id
Du kan kræve, at brugeren skal indtaste systemadministratorens id og systemadministratorens PIN-kode, når der ændres vigtige indstillinger.
Indstilling af afdelings-id og PIN-kode for administratoren

Forholdsregler ved brug af Fjern-UI

Opret ikke adgang til andre websteder, men du bruger Fjern-UI.
Når du er færdig med at bruge Fjern-UI, skal du sørge for at logge ud og lukke din browser.
975X-003