Kan ikke udskrive

Udfør fejlfinding ved at kontrollere nedenstående punkter.
Er der sket en fejl?
Kontroller status og log for udskrivning. Hvis der vises et trecifret tal, der starter med "#" (fejlkode), skal du kontrollere, hvordan du udfører fejlfinding af problemet ud fra fejlkoden.
Visning af udskrivningsjobbets status og log.
Der vises en fejlkode
Kan du udskrive en testside?
Hvis du kan udskrive en testside, skal du kontrollere, om programmets udskriftsindstillinger er korrekte.
Udskrivning af en testside
Kontroller netværkets status og indstillinger.
Kontroller de nødvendige elementer i henhold til brugsmiljøet.
Kan ikke udskrive (trådløst LAN)
Kan ikke udskrive (kabelbaseret LAN)
Kan ikke udskrive (USB-forbindelse)
Kan ikke udskrive (via printerserver)
975X-07W