Printimise tühistamine

Printimist saate tühistada arvutist. Pärast printimisandmete seadmesse saatmist kasutage printimise tühistamiseks juhtpaneeli või rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides).

Printimise tühistamine arvutist

Windowsi kasutamisel

Kui kuvatakse printimiskuva, klõpsake [Loobu].
Kui ülalpool kujutatud kuva ei ilmu, topeltklõpsake printeriikoonil Windowsi olekualal, valige tühistatav dokument ja klõpsake [Dokument] [Loobu] [Jah].
Kui printeriikooni Windowsi olekualal ei kuvata või tühistatavat dokumenti ei kuvata, saadetakse printimisandmed seadmesse pärast nende arvutis töötlemist.
Sellisel juhul tühistage printimine seadme juhtpaneeli või rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides)abil. Printimise tühistamine juhtpaneeli abil

Maci operatsioonisüsteemi kasutamisel

Klõpsake dokis oleval printeriikoonil, valige tühistatav dokument ja klõpsake [].

Printimise tühistamine juhtpaneeli abil

Printimise saate tühistada järgneva protseduuriga.
1
Vajutage [Olekumonitor] juhtpaneeli kuval [Avamenüü]  . [Avamenüü] kuva
Kuvatakse [Status Monitor].
2
Vajutage [Prinditöö]    [Töö olek]  .
3
Valige tühistatav töö valikus [Prinditöö olek], vajutage .
4
Vajutage [<Tühista>]    [Jah]  .

Printimise tühistamine rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil

Printimise saate tühistada [Status Monitor/Cancel] [Job Status] kuval rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) valikus [Print]. Kasutuse ja logide vaatamine rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides)
9760-031