[Printeri seaded]

Määrake printimise ja printimisandmete töötlemise sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.
 
Kui juhtpaneelil ja printeridraiveril on samad sätted
Printeridraiveri sätted on prioriteetsed. Juhtpaneeli sätted kehtivad operatsioonisüsteemides (nagu UNIX) printimise korral, kus ei saa printeridraivereid kasutada, ja mobiilseadmetest printimisel.

[Toiming vaba paberiform. mittevastavusel]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Kui iga paberiallika paberiformaadiks on [Vaba formaat] jaotises [Paberiseaded], saate määrata toimingu, mis tehakse siis, kui sisestatud paber erineb oluliselt printeridraiveris määratud sättest.
Kui printeridraiveris määratud sätted ei vasta sisestatud paberi formaadile ja tüübile, võib tekkida paberiummistus või printimistõrke.
[Sahtel 1]
[Sundväljastus]
[Kuvamise viga]

[Koopiad]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake prinditavate eksemplaride arv.
1 kuni 999

[2-poolne printimine]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake, kas soovite printida paberi mõlemale küljele.
[Väljas]
[Sees]

[Vaikepaber]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake paberiformaat ja -tüüp, mida tuleb kasutada, kui prindite mobiilseadmest või operatsioonisüsteemis, mis ei toeta printeridraiverit.
Vaadake allpool, mis paberit saab määrata.
Kasutatav paber

[Paberiformaadi tühistus]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake, kas seade asendab printimisel A4-formaadiga paberi Letter-formaadiga ja vastupidi.
Kui määrate siin sätte [Sees], tähendab see, et näiteks kui arvutis määratakse printimine A4 formaadiga paberile ja laaditud on ainult Letter-formaadiga paber, prinditakse see töö hoopis Letter-formaadiga paberile.
* Printimissätted määratakse rakenduses või printeridraiveris, aga selle sätte saab määrata ainult juhtpaneelilt.
[Väljas]
[Sees]

[Prindikvaliteet]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Muutke prindikvaliteedi sätteid, nagu tihedust, vastavalt prinditavale dokumendile ja otstarbele.
[Tihedus]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Prindikvaliteet]
Muutke printimisel tooneri tihedust.
Täpsemalt reguleerimiseks saate kolme tihedusala tasemeid muuta valikus [Tihedus (peenhääl.)].
* Pange tähele, et te ei saa tooneri tihedust muuta, kui [Tooneri säästmine] on sättel [Sees].[Tooneri säästmine]
* [Tihedus] ei pruugita kuvada sõltuvalt mudelist, installitud suvanditest ja teistest sätetest.
[Tihedus]
17 taset
 
[Tihedus (peenhääl.)]
[Kõrge]/[Keskmine]/[Madal]
17 taset
[Tooneri säästmine]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Prindikvaliteet]
Määrake, kas printimisel tuleb toonerit säästa.
Määrake siin säte [Sees], kui te tahate enne lõplikku printimist kontrollida paigutust või muud viimistlust, näiteks enne väga suure printimistöö tegemist.
[Väljas]
[Sees]
[Pildi silumine]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Prindikvaliteet]
Määrake, kas soovite kasutada silumise töötlust, mis annaks teksti ja jooniste printimisel siledamad kontuurid.
[Väljas]
[Sees]
[Väljastuse reguleerimisrežiim]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Prindikvaliteet]
Määrake printimise eraldusvõime. Suurema eraldusvõimega printimiseks määrake [Sees].
* Sätte [Sees] määramisel printimiskiirus väheneb.
[Väljas]
[Sees]

[Küljendus]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake kõitevaru suund või veeris ja printimiskoht.
[Köitmise koht]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Küljendus]
Määrake, kas köitevaru on pikal või lühikesel serval, kui prinditud dokument köidetakse näiteks klambritega.
Kasutage seda sätet koos [Serv] sättega, et muuta köitmiskohta ja veeriseid. [Serv]
Et kasutada köitmiseks paberi pikka serva, määrake siin säte [Pikk serv].

Et kasutada köitmiseks paberi lühikest serva, määrake siin säte [Lühike serv].

[Pikk serv]
[Lühike serv]
[Serv]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Küljendus]
Nihutage printimiskohta, et muuta köitevaru moodustava veerise laiust.
Määrake nihke väärtus 0,5 mm sammuga pluss- (+) või miinusnihke (-) suunas vastavalt servale, mis on määratud [Köitmise koht]. [Köitmise koht] serva sättega.
Kui [Köitmise koht] on sättel [Pikk serv]
Määrake nihke laius, valides positiivse (+) väärtuse, et kasutada köitmiseks paberi vasakut serva, või negatiivse (-) väärtuse, et kasutada köitmiseks paremat serva.
 
Määratud positiivne (+) väärtus
 
Määratud negatiivne (-) väärtus
Kui [Köitmise koht] on sättel [Lühike serv]
Määrake nihke laius, valides positiivse (+) väärtuse, et kasutada köitmiseks paberi ülemist serva, või negatiivse (-) väärtuse, et kasutada köitmiseks alumist serva.
 
Määratud positiivne (+) väärtus
 
Määratud negatiivne (-) väärtus
-50,0 kuni 00,0 kuni +50,0 (mm)
[Nihutatud lühike serv] või [Nihutatud pikk serv]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Küljendus]
Nihutage teksti ja kujutiste printimiskohta. Kasutage seda sätet, kui prinditud tekst ja kujutised nihutatakse paberi ühe serva poole või kui need ulatuvad printimisvahemikust välja.
Määrake nihke väärtus positiivse (+) või negatiivse (-) väärtusena 0,5 mm sammuga paberi iga serva ja prinditava poole kohta.
Nihe lühemal serval (horisontaalselt)
Määrake reguleeritav laius, valides positiivse väärtuse (+), et reguleerida paberil paremale, või negatiivse (-) väärtuse, et reguleerida paberil vasakule.
Nihe pikemal serval (vertikaalselt)
Määrake reguleeritav laius, valides positiivse (+) väärtuse, et reguleerida paberil allapoole, või negatiivse väärtuse (-), et reguleerida paberil ülespoole.
 
-50,0 kuni 00,0 kuni +50,0 (mm)

[Automaatne vea vahelejätmine]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake, kas printimist tuleb jätkata, kui printimise ajal esines tõrge.
Tavaliselt on soovitatav kasutada sätet [Väljas], et tõrke korral printimine seiskuks.
[Väljas]
[Sees]

[Vaheaeg]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake printimisandmete vastuvõtu ooteaeg kuni vastuvõtu aegumiseni, kui printimisandmete vastuvõtt katkeb.
5 kuni 15 kuni 300 (s)

[Kiirus/prindikülg 2-poolsel prioriteet]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake, kas soovite printida viimase lehekülje paberi ühele poolele, kui kasutate kahepoolset printimist ja viimase lehekülje number on paaritu arv või kui viimane lehekülg on tühi või seda ei saa printida ja lõpeb paaritu lehekülje numbriga.
Viimase lehekülje paberi ühele poolele printimiseks valige [Kiiruse prioriteet].
Viimase lehekülje paberi mõlemale poolele printimiseks valige [Prindikülg on prioriteet].
Kui kasutate näiteks logoga paberit ja valite sätte [Prindikülg on prioriteet], määratakse suund ja printimiskülg vastavalt teistele lehekülgedele.
[Kiiruse prioriteet]
[Prindikülg on prioriteet]

[Kontrollige paberi suurust sahtlis]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake, kas soovite teha kindlaks paberiformaadi paberiallikas ja printeridraiveris.
Printimine tühistatakse, kui säte [Sees] on valitud ja paberi formaadid ei ole samad.
[Väljas]
[Sees]

[Taasteprintimine]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake, ka soovite pärast tõrke lahendamist jätkata printimist leheküljest, millel tekkis printimise katkestanud tõrge.
* Kui säte [Väljas] on valitud, ei prindita lehekülge, millel tõrge tekkis. Printimine jätkub järgmisest leheküljest, kuid sõltuvalt tõrke tekkimise ajast võib see jätkuda kahe lehekülje pärast, kui kasutate kahepoolset printimist.
[Väljas]
[Sees]

[UFR II]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake printimisandmete töötlemismeetod, mida kasutatakse UFR II printeridraiveri korral.
[Pooltoonid]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [UFR II]
Määrake, mis printimismeetodit kasutatakse pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks vastavalt printimisandmete sisule.
Suure eraldusvõimega ja selgete kontuuridega teksti printimiseks
Määrake [Eraldusvõime]. See on kasulik teksti ja peente joontega failide printimiseks.
Et printida suurema eraldusvõimega kui sättel [Eraldusvõime], määrake [Kõrglahutus]. See on kasulik peente joonte ja väikese tekstiga andmete printimisel, näiteks CAD failid.
* Sätte [Kõrglahutus]valimisel võib tekstuuride stabiilsus väheneda.
Heledate ja tumedate alade vahel rõhutatud kontrastiga printimiseks
Määrake [Värvitoon]. See on kasulik kujutisefailide, näiteks fotode, printimisel.
Sujuvama gradatsiooni ja kontuuridega printimiseks
Määrake [Gradatsioonid]. See on kasulik näiteks jooniste printimisel, kus kasutatakse toonide üleminekuid.
 
[Eraldusv./gradatsioon]*1
[Tekst]
[Eraldusvõime]
[Värvitoon]
[Gradatsioonid]
[Kõrglahutus]
[Graafika]
[Eraldusvõime]
[Värvitoon]
[Gradatsioonid]
[Kõrglahutus]
[Pilt]
[Eraldusvõime]
[Värvitoon]
[Gradatsioonid]
[Kõrglahutus]
*1 Ei pruugita kuvada sõltuvalt mudelist, installitud suvanditest ja teistest sätetest.
[Paberisääst]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [UFR II]
Määrake, kas printimisandmetes sisalduvate tühjade lehekülgede väljastamine tuleb keelata.
[Väljas]
[Sees]

[Pildinduse sätted]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded]
Määrake JPEG- või TIFF-vormingus pildifailide printimisel kasutatav printimisandmete töötlusmeetod.
[Pooltoonid]
[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer] [Printeri seaded] [Pildinduse sätted]
Määrake, mis printimismeetodit kasutatakse pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks vastavalt kujutise sisule.
Heledate ja tumedate alade vahel rõhutatud kontrastiga printimiseks
Määrake [Gradatsioonid]. See on kasulik kujutisefailide, näiteks fotode, printimisel.
Sujuvama gradatsiooni ja kontuuridega printimiseks
Määrake [Eraldusvõime]. See on kasulik näiteks jooniste printimisel, kus kasutatakse toonide üleminekuid.
Suure eraldusvõimega ja selgete kontuuridega teksti printimiseks
Määrake [Kõrglahutus]. See on kasulik näiteks teksti ja peente joontega failide printimisel.
 
[Gradatsioonid]
[Eraldusvõime]
[Kõrglahutus]
9760-05K