[Printer]

Määrake printeri sätted.

[Printeri seaded]

[Menüü] [Funktsiooniseaded] [Printer]
Määrake printeri töö ja printimisandmete töötlemise sätted.
[Printeri seaded]
9760-05J