Екран [Статус монитор]

Този екран се показва, когато натиснете [Статус монитор]   на екрана [Начало] и други местоположения.
Използвайте този екран, за да проверите информацията за устройството, употребата му и регистрационните файлове, мрежовите настройки и информацията за грешки.
[IPv4]
Показва IPv4 адреса на устройството по подразбиране. Също така можете да го скриете. [Показване на IP адрес]
[Информация/уведомление за грешка]
Можете да проверите информацията за грешки, които се случват на машината. Вземете мерки за отстраняване на неизправностите в съответствие с подробностите за грешките.
Появява се съобщение
Показва се код на грешка
[Статус на устройство]
[Информация за хартия]
Проверява оставащото количество хартия за източника на хартия.
[Ниво на касетата]
Проверява оставащото количество тонер в тонер касетата.
Други вътрешни части могат да достигнат края на живота си, преди да свърши тонерът.
[Проверка на името на тонер касетата]
Проверете името на тонер касетата.
[Проверка на брояча]
Проверява общия брой отпечатани страници. Проверка на броя на отпечатаните страници (Проверка на брояча)
[Информация за версия]
Показва информация за версията на фърмуера на устройството.
[Сериен номер]
Показва серийния номер на устройството.
 
[Задача за печат]
Показва състоянието на обработка при печат и регистрационния файл.Преглед на състоянието на заданието за печат и регистрационния файл
[Мрежова информация]
[IPv4]
Проверява IPv4 адреса и другите настройки. Задаване на IPv4 адреси
[IPv6]
Проверява IPv6 адреса и другите настройки. Задаване на IPv6 адреси
[Метод на мрежова връзка]
Проверява дали устройството има кабелна или безжична връзка.
Показва състоянието на връзката и информацията за грешки, когато е свързано с безжична LAN.
[Информация за директна връзка]
Показва състоянието на свързване, когато е пряко свързано с устройство.
[Информация за грешка на IEEE 802.1X]
Показва подробностите за грешките, които се появяват при IEEE 802.1X удостоверяване.
9762-022