Предна страна

Капак на тонера

Отворете капака на тонера, когато сменяте касетата с тонер.
Смяна на тонер касетата

Операционен панел

Използвайте дисплея и клавишите, за да управлявате устройството и да потвърждавате операциите и състоянието. Операционен панел

Превключвател на захранването

Включва и изключва устройството. Включване и изключване на устройството

Касета за хартия

Заредете хартията, която обикновено използвате, в касетата за хартия. Касета за хартия

Ограничител на хартията

Отворете ограничителя за хартия, за да предотвратите падането на хартията от изходната тава.

Вентилационни отвори

Въздухът във вътрешността на устройството се изпуска през вентилационните отвори, за да се охлади вътрешността му.
Не поставяйте предмети до вентилационните отвори, тъй като това може да попречи на вентилацията.

Изходна тава

Отпечатаната хартия се извежда в изходната тава.

Преден капак

Отворете предния капак, когато зареждате хартия в касетата за хартия.
За да осигурите ефективна употреба на устройството, почиствайте редовно повърхността.
Почистване на повърхността на устройството
9762-005