Промяна на номера на порта

Обикновено конвенционалните номера на портове се използват за основни протоколи, но тези номера на портове могат да бъдат променени, за да се подобри сигурността. Тъй като номерата на портовете трябва да са еднакви на комуникационните устройства, като компютър или сървър, при промяна на номера на порта, настройката на устройството също трябва да бъде променена.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На работния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [Настройки номер порт]
Изискват се администраторски права. За да приложите настройките, устройството трябва да се рестартира.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [Port Number Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Port Number Settings].
4
Променете номера на порта на протокола и щракнете върху [OK].
5
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
Настройки на протокола
За настройките на протокола и настройките на функциите, използващи протокола, вижте следното:
LPD/RAW/WSD Конфигуриране на LPD, RAW или WSD
HTTP Деактивиране на HTTP комуникация
SNMP Конфигуриране на SNMP
Промяна на номера на порта на прокси сървъра
За да промените номера на порта на прокси сървъра, вижте следното:
Използване на прокси
Промяна на номера на порта на драйвера на принтера (Windows)
Когато номерът на порта на протокола за печат (LPD или RAW) се промени на устройството, променете и настройката на номера на порта на компютъра. Конфигуриране на порт на принтер (Windows)
9762-03R