[Предпочитания]

Това са настройки, използвани за конфигуриране на функции като екрани на операционния панел и мрежовите настройки според средата, в която се използва устройството.
* Стойностите с удебелен червен текст показват настройката по подразбиране за всеки елемент.

[Настройки за извеждане]

[Меню] [Предпочитания]
Конфигурирайте екраните на операционния панел.
[Настройки за извеждане]

[Настройки на таймер/енергия]

[Меню] [Предпочитания]
Задайте датата и часа, и задайте настройките за пестене на енергия.
[Настройки на таймер/енергия]

[Мрежа]

[Меню] [Предпочитания]
Конфигурирайте мрежовата среда за устройството.
[Мрежа]

[Външен интерфейс]

[Меню] [Предпочитания]
Конфигурирайте USB връзката.
[Външен интерфейс]

[Достъпност]

[Меню] [Предпочитания]
Конфигурирайте функциите на екрана на операционния панел, като инверсия на цвета на екрана и време за показване на съобщения, за да направите екрана по-лесен за гледане.
[Достъпност]
9762-04Y