[Мрежа]

Посочете настройките за мрежовата среда на устройството.
* Стойностите в удебелен червен текст са настройките по подразбиране за всеки елемент.
 

[Избор на кабелна/безжична LAN]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Задайте дали да свържете устройството към мрежата чрез кабелна или безжична LAN. Избор на кабелна или безжична LAN мрежа
* Ако превключвате от кабелна LAN към безжична LAN, можете да направите промяната в рамките на процедурата за конфигуриране на безжичната LAN.
[Кабелна LAN]
[Безжична LAN]

[Настройки на безжична LAN]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Задайте настройките за свързване на устройството към безжична LAN и за пестене на енергия, докато устройството е свързано към безжична LAN.
[Настройки на безжична LAN]

[Настройки за директна връзка]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Задайте настройките за използване на директна връзка и за функцията за свързване. Активиране на функцията Директна връзка
[Използване на Директна връзка]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Време до прекъсване на директ. връзка.]
0 (Изключено)
1 до 60 (min)
 
[Настройки на режим на точка за достъп]
[Използване на потребителско SSID]
[Изкл.]
[Вкл.]
[SSID (1 – 20 знака)]
[Използване на потребителски мрежов ключ]
[Изкл.]
[Вкл.]
[Мрежов ключ (10 зн.)]
 
[Запаз. актив. при ук. SSID/мр. кл.]*1
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Настройки на IP адрес за директна връзка]
192.168.22.1
*1 Може да не се показва в зависимост от модела, инсталираните опции и други настройки.

[Лесно свързване чрез PC]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Стартирайте безкабелен режим на настройка.
За да конфигурирате мрежовите настройки с помощта на Canon Laser NW Device Setup Utility, изберете безкабелен режим на настройка.
* Можете да изтеглите Canon Laser NW Device Setup Utility от уебсайта на Canon за вашата държава/регион.
   https://global.canon/en/support/

[TCP/IP настройки]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Посочете настройките за използване на устройството в TCP/IP мрежа.
[TCP/IP настройки]

[SNMP настройки]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Задайте настройките за настройка, наблюдение и управление на устройството с помощта на софтуер за управление SNMP. Конфигуриране на SNMP
За да осигурите съответствие с разширените спецификации на протокола (RFC2790), когато състоянието на устройството се следи, задайте [Формат. на хост ресурси MIB в RFC2790] на [Вкл.].
[SNMPv1 настройки]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[SNMPv3 настройки]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Получ.инф.управл.принтер от хост.]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Формат. на хост ресурси MIB в RFC2790]
[Изкл.]
[Вкл.]

[Настройки специал. порт]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Посочете дали да се използва специален порт.
Използвайте специален порт за задачи като печатане от компютър и конфигуриране или разглеждане на настройките на устройството.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Метод за автентикация на специален порт]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Задайте метода за удостоверяване, когато използвате специален порт.
Ако посочите [Режим 2], комуникацията през специалния порт ще бъде ограничена само до сигурни методи за удостоверяване. Това може да означава, че не можете да се свържете с устройството от софтуер за управление на устройството, драйвери или друг софтуер.
[Режим 1]
[Режим 2]

[Време за изчакване за връзка при старт.]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Задайте времето за изчакване, докато се установи връзка, когато устройството стартира.
Ако устройството е свързано чрез устройство като превключващ концентратор, може да не успеете да се свържете с мрежата, дори когато настройката на устройството е правилна. Ако е така, задайте времето за изчакване и се свържете отново.
0 до 300 (сек.)

[Настройки за Ethernet драйвер]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Задайте метода на Ethernet комуникация. Ръчно конфигуриране на настройките на Ethernet
Това също ви позволява да проверите MAC адреса в кабелна LAN. Преглед на MAC адреса на кабелната LAN мрежа
[Автоматично откриване]
[Изкл.]
[Комуникационен режим]
[Полудуплекс]
[Пълен дуплекс]
[Тип Ethernet]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[Вкл.]
 
[MAC адрес]

[IEEE 802.1X настройки]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Посочете дали да се използва IEEE 802.1X.
Използвайте Отдалечен ПИ от компютър, за да зададете метода за удостоверяване IEEE 802.1X. Използване на IEEE 802.1X
* [IEEE 802.1X настройки] може да не се показва в зависимост от модела, инсталираните опции и други настройки.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Настройки за защитна стена]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Посочете дали да активирате филтър за IP адрес и филтър за MAC адрес.
Използвайте Отдалечен ПИ от компютър, за да зададете правилата по подразбиране за филтриране и адресите на изключения. Настройка на защитната стена
[Филтър за IPv4 адрес]
[Изходен филтър]
[Изкл.]
[Вкл.]
[Входен филтър]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Филтър за IPv6 адрес]
[Изходен филтър]
[Изкл.]
[Вкл.]
[Входен филтър]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Филтър за MAC адрес]
[Изходен филтър]
[Изкл.]
[Вкл.]
[Входен филтър]
[Изкл.]
[Вкл.]

[Настройка уеб услуги]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Посочете дали да използвате услугата за интегриране в облака на Canon.
За да използвате услугата за интегриране в облака на Canon, трябва да регистрирате устройството към специален сървър.
Можете да използвате [Издаване на регистрационен код] за издаване на код, който да използвате за регистрация.
* В зависимост от държавата или региона тази услуга може да не е налична, а наличните приложения да са различни.
[Използване на уеб услуги]
[Изкл.]
[Вкл.]
 
[Издаване на регистрационен код]

[Запитване за уеб услуга]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Устройството осъществява достъп до сървъра на услугата за интегриране в облака на Canon, за да провери дали изпратените данни за печат са налични.
Ако данните за печат са налични, се извършва отпечатване.
* В зависимост от държавата или региона тази услуга може да не е налична, а наличните приложения да са различни.

[RMT-SW]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Обичайно използвайте устройството с тази настройка [Изкл.].
Когато вашият сервизен представител извършва поддръжка на устройството от разстояние, той или тя може да я промени на [Вкл.].
[Изкл.]
[Вкл.]

[Инициализиране на мрежовите настройки]

[Меню] [Предпочитания] [Мрежа]
Използвайте това, за да възстановите мрежовите настройки до фабричните настройки. Инициализиране на определени настройки и данни
9762-052