Не може да се печата (USB връзка)

Отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Проверете USB кабела.
Ако използвате дълъг USB кабел, сменете го с къс USB кабел.
Ако все още не можете да печатате с къс USB кабел, кабелът може да е повреден. Заменете го с нов USB кабел и опитайте да отпечатате.
Използвате ли USB концентратор?
Свържете устройството директно към компютъра с помощта на USB кабел.
Опитайте да използвате друг USB порт.
Свържете USB кабела към друг USB порт на вашия компютър.
Дали портът на принтера на компютъра е конфигуриран правилно? (Windows)
Ако портът на принтера не е конфигуриран правилно или няма наличен порт, инсталирайте отново драйвера на принтера. Когато преинсталирате драйвера, правилният порт се конфигурира автоматично. Преглед на порта за принтер
За подробности относно инсталирането вижте ръководството на софтуера или драйвера на сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
Разрешена ли е двупосочната комуникация между устройството и компютъра? (Windows)
Активирайте двупосочната комуникация, ако не е активирана, и рестартирайте компютъра и устройството. Преглед на двупосочната комуникация
Дали дадена настройка пречи на устройството да установи USB връзка с компютъра?
Ако използването на USB порта за свързване с компютър на гърба на устройството е ограничено, отменете тази настройка. Предотвратяване на връзка с компютър чрез USB порт
Използвате ли резидентен софтуер?
Ако използвате резидентен софтуер, като например софтуер за защита, деактивирайте го и след това опитайте да отпечатате.
Можете ли да печатате чрез USB връзка от друг компютър?
Ако не можете да печатате от друг компютър, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава
9762-080