[Параметри TCP/IP]

Укажіть значення параметрів, які використовуватиме апарат у мережі TCP/IP.
* Значення параметрів за замовчуванням відображаються жирним шрифтом червоного кольору.
 

[Параметри IPv4]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Укажіть параметри для роботи апарата в середовищі IPv4.
[Параметри IP-адреси]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP] [Параметри IPv4]
Автоматично або вручну задайте мережеву адресу за протоколом IPv4. Установлення адрес IPv4
[Автоматичне отримання]
[Вибір протоколу]
[Вимк.]
[DHCP]
[Авто IP]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Отримати вручну]*1
[IP-адреса]: 0.0.0.0
[Маска підмережі]: 0.0.0.0
[Адреса шлюзу]: 0.0.0.0
 
[Перевірка параметрів]
*1 Може не відображатися залежно від моделі, установлених додаткових функцій та інших параметрів.
[Команда PING]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP] [Параметри IPv4]
Виконайте команду PING, щоб перевірити, чи апарат здатний підключатися до пристроїв у мережі. Перевірка можливості підключення апарата до мережевих пристроїв
[Параметри DNS]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP] [Параметри IPv4]
Укажіть параметри DNS, необхідні для роботи апарата в середовищі з доменною системою іменування (DNS). Налаштування служби DNS
[Параметри DNS-сервера]
[Первинний DNS-сервер]: 0.0.0.0
[Вторинний DNS-сервер]: 0.0.0.0
 
[Параметри імені хоста/імені домену DNS]
[Ім’я хоста]
[Ім’я домену]
 
[Параметри динамічного оновлення DNS]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Період.динам.оновл.DNS]
Від 0 до 24 до 48 (год)
[Параметри mDNS]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP] [Параметри IPv4]
Укажіть параметри mDNS для функцій DNS у середовищі, де немає служби DNS, як-от Bonjour.
[Вимк.]
 
[Увімк.]
[Ім’я mDNS]
[Налаштування параметрів DHCP]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP] [Параметри IPv4]
Укажіть значення параметрів DHCP-сервера в середовищі IPv4 з доменною системою іменування (DNS). Налаштування служби DNS
[Отримати ім’я хоста]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Динамічне оновлення DNS]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Отримати адресу DNS-сервера]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Отримати ім’я домену]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Отримати адресу WINS-сервера]
[Вимк.]
[Увімк.]

[Параметри IPv6]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Налаштуйте параметри, необхідні для роботи апарата в середовищі IPv6.
Можна задати кілька адрес IPv6 і використовувати їх одночасно. Установлення адрес IPv6
[Використовувати IPv6]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]  [Параметри IPv6]
Укажіть, чи потрібно використовувати протокол IPv6.
[Вимк.]
[Увімк.]
[Перевірка параметрів]
[Параметри адреси без урахування стану]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]  [Параметри IPv6]
Укажіть, чи потрібно використовувати адресу без урахування стану.
[Вимк.]
[Увімк.]
[Перевірка параметрів]
[Використовувати DHCPv6]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]  [Параметри IPv6]
Укажіть, чи потрібно використовувати адресу з урахуванням стану, отриману від DHCP-сервера за протоколом DHCPv6.
[Вимк.]
[Увімк.]
[Перевірка параметрів]
[Параметри DNS]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]  [Параметри IPv6]
Укажіть параметри DNS, необхідні для роботи апарата в середовищі з доменною системою іменування (DNS). Налаштування служби DNS
[Параметри імені хоста/імені домену DNS]
[Викор. хост/домен IPv4]
[Вимк.]
[Ім’я хоста]
[Ім’я домену]
[Увімк.]
 
[Параметри динамічного оновлення DNS]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Реєс.адр., приз.вручну]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Реєст.адр. з урах.ст.]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Реєст.адр.без урах.ст.]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Період.динам.оновл.DNS]
Від 0 до 24 до 48 (год)
[Параметри mDNS]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]  [Параметри IPv6]
Укажіть параметри mDNS для функцій DNS у середовищі, де немає служби DNS, як-от Bonjour.
[Вимк.]
 
[Увімк.]
[В.д/mDNS і IPv4 од.ім.]
[Вимк.]
[Ім’я mDNS]
[Увімк.]
[Налаштування параметрів DHCP]
[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]  [Параметри IPv6]
Укажіть значення параметрів DHCP-сервера в середовищі IPv4 з доменною системою іменування (DNS). Налаштування служби DNS
[Отримати адресу DNS-сервера]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Отримати ім’я домену]
[Вимк.]
[Увімк.]

[Параметри WINS]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Налаштуйте WINS (службу інтернет-імен Windows), якщо апарат працює в мережевому середовищі, де використовується і NetBIOS, і TCP/IP. Налаштування служби WINS
[Розпізнавання WINS]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Адреса сервера WINS]: 0.0.0.0

[Параметри LPD]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Укажіть, чи повинен використовуватися протокол LPD. Налаштування протоколу LPD, RAW або WSD
Якщо використовується протокол LPD, можна встановлювати час від початку очікування на прийом даних, після скасування прийому даних друку, до завершення часу очікування.
[Параметри друку LPD]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Час очікування отримання]
Від 1 до 5 до 60 (хв)

[Параметри RAW]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Укажіть, чи повинен використовуватися протокол RAW. Налаштування протоколу LPD, RAW або WSD
Якщо використовується протокол RAW, можна встановлювати час від початку очікування на прийом даних, після скасування прийому даних друку, до завершення часу очікування.
[Параметри друку RAW]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Час очікування отримання]
Від 1 до 5 до 60 (хв)

[Параметри WSD]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Укажіть, чи повинен використовуватися протокол WSD. Можна встановити цей параметр для кожної функції, яка використовує протокол WSD. Налаштування протоколу LPD, RAW або WSD
[Параметри друку WSD]
[Використовувати друк WSD]
[Вимк.]
[Увімк.]
[Використовувати перегляд WSD]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Використовувати багатоадресне виявлення]
[Вимк.]
[Увімк.]

[Параметри друку IPP]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Укажіть, чи має використовуватися протокол IPP (протокол друку через Інтернет). Цей протокол підтримує друк за допомогою служби AirPrint. Налаштування функцій і заходів безпеки, що використовуються з AirPrint
У разі використання протоколу IPP можна також указати, чи повинно під час обміну даними застосовуватися шифрування TLS.
[Використовувати друк IPP]
[Вимк.]
[Увімк.]
 
[Дозв.друк по прот.IPP тільки п/ч вик.TLS]
[Вимк.]
[Увімк.]

[Використовувати HTTP]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Укажіть, чи потрібно використовувати протокол HTTP. Відключення HTTP-з’єднання
[Вимк.]
[Увімк.]

[Параметри номера порту]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Укажіть номер порту для вибраного протоколу відповідно до номерів портів для комп’ютера, сервера або іншого пристрою. Змінення номера порту
[LPD]
Від 1 до 515 до 65535
 
[RAW]
Від 1 до 9100 до 65535
 
[Багатоадресне виявлення WSD]
Від 1 до 3702 до 65535
 
[HTTP]
Від 1 до 80 до 65535
 
[SNMP]
Від 1 до 161 до 65535

[Розмір блоків MTU]

[Меню] [Настройки] [Мережа] [Параметри TCP/IP]
Якщо швидкість обміну даними знижується через розмір пакетів, що надсилаються, змініть максимальний розмір вихідних пакетів за допомогою цього параметра.
[1300]
[1400]
[1500]
9763-054