Čištění povrchu zařízení

Povrch zařízení pravidelně čistěte a udržujte jej v čistém stavu. Kromě toho odstraňte prach z ventilačních otvorů, abyste zajistili účinné větrání a chlazení vnitřku zařízení.
1
Vypněte napájení a odpojte -napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu. Vypnutí zařízení
Vypnutí zařízení zapříčiní odstranění dat čekajících na vytištění.
2
Otřete povrch zařízení a větrací štěrbiny.
Otřete měkkým hadříkem namočeným ve vodě nebo zředěném neutrálním čisticím prostředku a vyždímaným.
Umístění ventilačních štěrbin naleznete v názvech částí na přední straně zařízení. Přední strana
3
Nechte součásti zcela uschnout.
4
Zapojte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu a zapněte zařízení. Zapnutí zařízení
99LK-063