Konfigurace protokolu LPD, RAW nebo WSD

Vyberte, zda se má na zařízení při tisku dokumentů z počítače používat některý z níže uvedených protokolů.
Doporučujeme zakázat všechny protokoly, které nebudete používat.
Při používání protokolu LPD nebo RAW můžete nakonfigurovat dobu, než bude zrušen příjem tiskových dat.
LPD
Tento protokol není závislý na hardwaru, operačním systému ani jiné platformě. Běžně se používá v prostředích sítě TCP/IP.
RAW
Toto je proprietární protokol typu tisková data systému Windows. V prostředí systému Windows se používá jako standard.
WSD
Tento protokol umožňuje automatickou detekci tiskáren připojených k síti v prostředí systému Windows.
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Možnosti] a nakonfigurujte nastavení. [Nastavení TCP/IP]
Jsou vyžadována oprávnění správce. Aby se nastavení použila, je zařízení nutné restartovat.
1
Přihlaste se do vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na tlačítko [Nastavení sítě].
4
Nakonfigurujte LPD, RAW nebo WSD.
Konfigurace LPD
Konfigurace RAW
Konfigurace WSD
5
Klikněte na tlačítko [OK].
6
Restartujte stroj. Restartování zařízení
Nastavení se použijí.
Přidání síťového zařízení WSD
Klikněte na položku [] (Start) [] (Settings) [Zařízení] [Tiskárny a skenery] [Přidat tiskárnu nebo skener] a proveďte operace podle pokynů na obrazovce.
Podrobnosti o instalaci ovladače prostřednictvím sítě WSD naleznete v příručce k ovladači na webu online příručky.
https://oip.manual.canon/
Změna čísla portu
Chcete-li změnit číslo portu každého protokolu, projděte si část:
Změna čísla portu
99LK-048