[Nastavení TCP/IP]

Zadejte nastavení pro použití zařízení v síti TCP/IP.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Nastavení IPv4]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte nastavení pro použití zařízení v prostředí IPv4.
[Nastavení adresy IP]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP] [Nastavení IPv4]
Nastavte adresu IPv4 automaticky nebo ručně. Nastavení adres IPv4
[Automaticky získat]
[Vybrat protokol]
[Vypnuto]
[DHCP]
[Automatická adresa IP]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Ručně získat]*1
[Adresa IP]: 0.0.0.0
[Maska podsítě]: 0.0.0.0
[Adresa brány]: 0.0.0.0
[Kontrola nastavení]
*1 V závislosti na modelu, nainstalovaných možnostech a dalších nastaveních se nemusí zobrazit.
[Příkaz PING]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP] [Nastavení IPv4]
Spusťte příkaz PING a zkontrolujte, zda se zařízení může připojit k zařízením v síti. Kontrola, zda se zařízení může připojit k síťovým zařízením
[Nastavení DNS]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP] [Nastavení IPv4]
Zadejte nastavení DNS při použití zařízení v prostředí s implementovaným systémem DNS (Domain Name System). Konfigurace služby DNS
[Nastavení serveru DNS]
[Primární server DNS]: 0.0.0.0
[Sekundární server DNS]: 0.0.0.0
[Nastavení jména hostitele/domény DNS]
[Jméno hostitele]
[Jméno domény]
[Nastavení dynamické aktual. DNS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Interv. dyn. akt. DNS]
0 až 24 až 48 (h)
[Nastavení mDNS]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP] [Nastavení IPv4]
Zadejte nastavení mDNS pro použití funkcí DNS v prostředí, jako je Bonjour bez nainstalované služby DNS.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Název mDNS]
[Nastavení volby DHCP]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP] [Nastavení IPv4]
Určete nastavení pro použití serveru DHCP v prostředí IPv4 s implementovaným systémem doménových jmen (DNS). Konfigurace služby DNS
[Získat jméno hostitele]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Dynamická aktualizace DNS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Získat adresu serveru DNS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Získat název domény]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Získat adresu serveru WINS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavení IPv6]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte nastavení týkající se používání zařízení v prostředí IPv6.
Můžete nastavit více adres IPv6 a používat je současně. Nastavení adres IPv6
[Použít IPv6]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]  [Nastavení IPv6]
Nastavte, zda chcete použít IPv6.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Kontrola nastavení]
[Nastavení bezstavové adresy]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]  [Nastavení IPv6]
Nastavte, zda se má použít bezstavová adresa.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Kontrola nastavení]
[Použít DHCPv6]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]  [Nastavení IPv6]
Nastavte, zda chcete použít stavovou adresu získanou ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Kontrola nastavení]
[Nastavení DNS]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]  [Nastavení IPv6]
Zadejte nastavení DNS při použití zařízení v prostředí s implementovaným systémem DNS (Domain Name System). Konfigurace služby DNS
[Nastavení jména hostitele/domény DNS]
[Použ. IPv4 host./dom.]
[Vypnuto]
[Jméno hostitele]
[Jméno domény]
[Zapnuto]
[Nastavení dynamické aktual. DNS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Uložit ruční adresu]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Uložit stavovou adresu]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Uložit bezstav. adresu]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Interv. dyn. akt. DNS]
0 až 24 až 48 (h)
[Nastavení mDNS]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]  [Nastavení IPv6]
Zadejte nastavení mDNS pro použití funkcí DNS v prostředí, jako je Bonjour bez nainstalované služby DNS.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Použ. jm.IPv4 pro mDNS]
[Vypnuto]
[Název mDNS]
[Zapnuto]
[Nastavení volby DHCP]
[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]  [Nastavení IPv6]
Určete nastavení pro použití serveru DHCP v prostředí IPv4 s implementovaným systémem doménových jmen (DNS). Konfigurace služby DNS
[Získat adresu serveru DNS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Získat název domény]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavení WINS]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Nakonfigurujte WINS (službu názvů sítě Internet v systému Windows) při používání zařízení v síťovém prostředí, které využívá jak NetBIOS, tak i TCP/IP. Konfigurace služby WINS
[Rozlišení WINS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Adresa serveru WINS]: 0.0.0.0

[Nastavení LPD]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte, zda se má použít protokol LPD. Konfigurace protokolu LPD, RAW nebo WSD
Pokud se používá protokol LPD, můžete také nastavit dobu od začátku pohotovostního režimu příjmu, po zrušení příjmu tiskových dat, do vypršení časového limitu.
[Nastavení tisku LPD]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Časová prodleva PŘ.]
1 až 5 až 60 (min)

[Nastavení RAW]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte, zda se má použít protokol RAW. Konfigurace protokolu LPD, RAW nebo WSD
Pokud se používá protokol RAW, můžete také nastavit dobu od začátku pohotovostního režimu příjmu, po zrušení příjmu tiskových dat, do vypršení časového limitu.
[Nastavení tisku RAW]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Časová prodleva PŘ.]
1 až 5 až 60 (min)

[Nastavení WSD]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte, zda se má použít protokol WSD. Toto nastavení můžete zadat pro každou z funkcí, které používají protokol WSD. Konfigurace protokolu LPD, RAW nebo WSD
[Nastavení tisku WSD]
[Použít tisk WSD]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Použít procházení WSD]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Použít Multicast Discovery]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavení tisku IPP]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte, zda se má použít protokol IPP (Internet Printing Protocol). Protokol IPP můžete použít při tisku se službou AirPrint. Nastavení funkcí a zabezpečení, které se použije se službou AirPrint
Při použití protokolu IPP můžete také určit, zda se pro komunikaci použije šifrování TLS.
[Použít tisk IPP]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Povolit tisk IPP pouze při používání TLS]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Použít HTTP]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte, zda se má použít HTTP. Zákaz komunikace HTTP
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavení čísla portu]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Zadejte číslo portu použitého protokolu v souladu s čísly portů počítače, serveru nebo jiného zařízení. Změna čísla portu
[LPD]
1 až 515 až 65535
[RAW]
1 až 9100 až 65535
[WSD Multicast Discovery]
1 až 3702 až 65535
[HTTP]
1 až 80 až 65535
[SNMP]
1 až 161 až 65535

[Velikost MTU]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP]
Pokud se komunikace zpomaluje kvůli velikosti odesílaných paketů, změňte pomocí této funkce maximální velikost odchozích paketů.
[1300]
[1400]
[1500]
99LK-054