[Nastavení/Údržba]

Toto nastavení použijte pro úpravu kvality tisku a při čištění zařízení.

[Nastavit kvalitu obrazu]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba]
Toto nastavení slouží k úpravě kvality obrazu nebo pozice tisku a ke speciálnímu zpracování podle použitého papíru.
[Nastavit kvalitu obrazu]

[Údržba]

[Nabídka] [Nastavení/Údržba]
Údržba je prováděna za účelem čištění zařízení.
[Údržba]
99LK-057