[Nastavení správy]

Zadejte nastavení pro správu uživatelů zařízení, systému a další data.

[Správa uživatelů]

[Nabídka] [Nastavení správy]
Registrujte a spravujte informace o správci zařízení.
[Správa uživatelů]

[Správa zařízení]

[Nabídka] [Nastavení správy]
Určete a spravujte nastavení informací a operací týkajících se hardwaru zařízení.
[Správa zařízení]

[Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru]

[Nabídka] [Nastavení správy]
Určete a spravujte nastavení informací a operací týkajících se softwaru zařízení.
[Nast. vzdál. UR/Akt. firmwaru]

[Správa dat]

[Nabídka] [Nastavení správy]
Spravujte nebo inicializujte uložená data a nastavení zařízení.
[Správa dat]

[Nastavení zabezpečení]

[Nabídka] [Nastavení správy]
Určete a spravujte nastavení zabezpečení, například funkce ověřování zařízení a ověřování systému.
[Nastavení zabezpečení]

[Inicializovat všechna data/nastavení]

[Nabídka] [Nastavení správy]
Inicializujte nastavení a uložená data a resetujte zařízení na tovární nastavení. Inicializace nastavení a dat
99LK-05L