[Externí rozhraní]

Zadejte nastavení pro připojení USB.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Nastavení USB]

[Nabídka] [Možnosti] [Externí rozhraní]
Určete, zda chcete používat port USB pro připojení k počítači. Zamezení připojení k počítači přes port USB
[Použít jako zařízení USB]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
99LK-055