Konfigurace služby DNS

Při použití počítače v prostředí se systémem DNS (Domain Name System) proveďte konfiguraci informací o serveru DNS a nastavení možností DHCP.
V prostředí bez služby DNS můžete konfigurovat vícesměrové vysílání DNS (mDNS) a používat tak funkci DNS. Funkce mDNS je používána službou Bonjour a dalším software.
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Možnosti] a nakonfigurujte nastavení. K nakonfigurování některých nastavení nelze použít ovládací panel. [Nastavení TCP/IP]
Jsou vyžadována oprávnění správce. V závislosti na položce, která má být konfigurována, budete možná muset restartovat zařízení.
Nutná příprava
Při konfiguraci DNS pro IPv6 konfigurujte nastavení tak, aby bylo možné použít adresu IPv6. Nastavení adres IPv6
1
Přihlaste se do vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na tlačítko [Nastavení sítě] [Nastavení IPv4] nebo [Nastavení IPv6] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat nastavení IPv4] nebo [Editovat nastavení IPv6].
4
V části [Nastavení volby DHCP], nakonfigurujte nastavení volby DHCP.
Pokud neprovádíte konfiguraci volby DHCP, přejděte ke kroku 5.
5
V položce [Nastavení DNS] nastavte informace o serveru DNS.
Podrobné informace o nastavení získáte od poskytovatele nebo správce sítě. Můžete se také podívat do nastavení počítače. Zobrazení informací o síťovém připojení počítače
Pokud nekonfigurujete informace serveru DNS, přejděte ke kroku 6.
6
V části [Nastavení mDNS] nakonfigurujte nastavení volby mDNS.
Pokud neprovádíte konfiguraci nastavení mDNS, přejděte ke kroku 7.
7
Klikněte na tlačítko [OK].
8
Restartujte stroj. Restartování zařízení
Nastavení se použijí.
99LK-01A