Konfigurace výchozích nastavení (Průvodce nastavením)

Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí obrazovka (Průvodce nastavením) k nastavení položek požadovaných pro používání zařízení. Nakonfigurujte nastavení pomocí dále uvedeného postupu podle pokynů zobrazených na obrazovce.
Tato nastavení lze konfigurovat pouze jednou pomocí Průvodce nastavením při prvním spuštění zařízení. Chcete-li později změnit nastavení nakonfigurovaná v Průvodci nastavením, nastavte položky v krocích 2 až 4 jednotlivě. Podrobnosti o každém nastavení viz následující.
Nastavení data a času
Nastavení ID oddělení a kódu PIN pro správce
Nastavení kódu PIN pro použití pro vzdálené uživatelské rozhraní
Připojení k bezdrátové síti LAN

Krok 1: Nastavení jazyka displeje a země nebo oblasti

Nastavte jazyk zobrazovaný na obrazovce ovládacího panelu a zpráv, které se mají tisknout. Dále nastavte zemi nebo oblast, kde se zařízení používá.
1
Na obrazovce [Language] vyberte jazyk displeje a stiskněte .
2
Vyberte možnost [Yes] a poté stiskněte .
Nastaví se jazyk displeje a zobrazí se obrazovka [Vybrat zemi/region].
V závislosti na zemi nebo oblasti se nezobrazí obrazovka [Vybrat zemi/region] a zobrazí obrazovka [Časová zóna]. Když se zobrazí obrazovka [Časová zóna], pokračujte „Krokem 2: Nastavení data a času“. Krok 2: Nastavení data a času
3
Na obrazovce [Vybrat zemi/region] vyberte zemi nebo oblast a stiskněte .
Nastaví se země nebo oblast a zobrazí obrazovka [Časová zóna].

Krok 2: Nastavení data a času

Datum a čas se používají jako reference pro funkce, které používají informace o datu a času, a je proto nutné zadat tyto hodnoty přesně.
1
Na obrazovce [Časová zóna] vyberte vaše časové pásmo a stiskněte .
Nastavte časové pásmo (UTC*1) a letní čas podle regionu, kde je toto zařízení nainstalováno.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) je koordinovaný světový čas, který je standardní pro všechny části světa. Internetová komunikace závisí na správném nastavení UTC.
2
Na obrazovce [Aktuální čas] zadejte datum a čas a stiskněte tlačítko .
Čas a datum je nastaveno a zobrazí se obrazovka s potvrzením vzdáleného uživatelského rozhraní.

Krok 3: Nastavení Vzdáleného uživatelského rozhraní

Pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní můžete použít webový prohlížeč v počítači a kontrolovat tak provozní stav zařízení, změnu nastavení a provádět další operace.
Nastavte kód PIN pro přístup ke vzdálenému uživatelskému rozhraní, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k zařízení.
1
Na potvrzovací obrazovce vzdáleného uživatelského rozhraní stiskněte tlačítko [<Ano>] a stiskněte .
Pokud chcete nastavit kód PIN pro přístup do vzdáleného uživatelského rozhraní později, stiskněte tlačítko [Ne] a pokračujte na „Krok 4: Připojení k bezdrátové síti LAN“. Nastavení kódu PIN pro použití pro vzdálené uživatelské rozhraní
2
Potvrďte zprávu  stiskněte  potvrďte zprávu  vyberte [Ano]  stiskněte .
Zobrazí se obrazovka [Přístupový PIN vz. UR].
Omezte použití vzdáleného uživatelského rozhraní pouze na uživatele, kteří znají přístupový kód PIN ke vzdálenému uživatelskému rozhraní.
3
Zadejte přístupový kód PIN vzdáleného uživatelského rozhraní vyberte [<Použít>] a stiskněte .
Zadejte libovolné číslo. Není možné nastavit kód PIN, který se skládá ze samých nul, například „00“ nebo „0000000“.
4
Znovu zadejte kód PIN vyberte [<Použít>]  a stiskněte .
Po zobrazení zprávy [Nastavení použito.] se zobrazí obrazovka pro potvrzení připojení k bezdrátové síti LAN.

Krok 4: Připojení k bezdrátové síti LAN

Zařízení připojte k síti pomocí bezdrátové místní sítě (LAN).
1
Na obrazovce pro potvrzení připojení k bezdrátové síti LAN stiskněte tlačítko [Ano] a stiskněte .
Pokud není zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, vyberte možnost [Ne], stiskněte tlačítko  a pokračujte na „Krok 3: Konfigurace nastavení pro službu doplňování toneru.“ Krok 5: Konfigurace nastavení pro službu doplňování toneru
Při připojování ke kabelové síti LAN nakonfigurujte nastavení připojení kabelové sítě LAN po ukončení Průvodce nastavením. Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
2
Vyberte typ připojení k bezdrátové síti LAN a připojte se k bezdrátové síti LAN.
Po dokončení připojení k bezdrátové síti LAN se zobrazí potvrzovací obrazovka služby doplňování toneru.
V závislosti na směrovači bezdrátové sítě LAN se může lišit typ připojení a bezpečnostní standardy. Zkontrolujte typ připojení a bezpečnostní standard, které jsou podporovány směrovačem bezdrátové sítě LAN i zařízením, a poté vytvořte připojení podle typu připojení. Standardy a postup viz:
Připojení k bezdrátové síti LAN

Krok 5: Konfigurace nastavení pro službu doplňování toneru

Můžete nakonfigurovat nastavení pro službu doplňování toneru. Služba doplňování toneru zajišťuje automatické dodání nových tonerových kazet předtím, než spotřebujete stávající tonerové kazety.
* Chcete-li využívat službu doplňování toneru, musíte se předem zaregistrovat u vybraných prodejců. Tato funkce je dostupná jen v některých zemích.
* Tato služba se dá nastavit pomocí možnosti [Nastavení doručení toneru] zobrazené na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
1
Vyberte možnost [Ano] a poté stiskněte .
2
Stiskněte tlačítko .
3
Na potvrzovací obrazovce služby doplňování toneru stiskněte tlačítko [Accept] a poté stiskněte tlačítko .
4
Stiskněte tlačítko .
5
Stiskněte tlačítko .
Použijí se nastavení nakonfigurovaná v Průvodci nastavením.
Při ukončení Průvodce nastavením se zobrazí obrazovka [Domů]. Obrazovka [Domů]
Pokud se nepodaří připojit se k serveru, zkuste nakonfigurovat nastavení znovu pomocí položky [Připojit k serveru/Ověřit připojení] v nabídce [Nastavení doručení toneru]. Obrazovka [Domů]
99LK-00W