Objevují se šmouhy a skvrny od toneru

Problém vyřešte kontrolou v následujícím pořadí:

Krok 1: Kontrola papíru

Používáte vhodný papír?
Zkontrolujte, zda je papír v zařízení použitelný a nahraďte jej dle potřeby vhodným papírem.
Použitelný papír
Vkládání papíru

Krok 2: Kontrola tonerové kazety

Zkontrolujte zbývající množství toneru v tonerové kazetě.
Pokud je zbývající množství toneru v tonerové kazetě nízké, vyměňte tonerovou kazetu.
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
Výměna tonerové kazety
* V závislosti na stavu používání zařízení může být skutečné zbývající množství toneru nižší, než je uvedeno, nebo mohlo dojít k poškození dílů.

Krok 3: Kontrola prostředí používání zařízení

Používáte zařízení v prostředí s nízkou vlhkostí?
Nastavení [Režim nízké vlhkosti] na [Režim 1] může problém vyřešit. Pokud to nefunguje, zkuste vybrat [Režim 2] a poté [Režim 3] v daném pořadí.
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu [Nabídka]  [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování]  [Režim nízké vlhkosti]  vyberte režim.
* Nastavení této možnosti může snížit sytost nebo vést k vyblednutí ve vlhkém prostředí.

Krok 4: Kontrola stavu údržby

Vyčistili jste fixační sestavu?
Tyto příznaky se mohou objevit, pokud je fixační sestava znečištěná. V takovém případě ji vyčistěte. Čištění fixační sestavy
99LK-06L