Jsou viditelné bílé skvrny

Problém vyřešte kontrolou s následujícím postupem:

Krok 1: Kontrola papíru

Používáte vhodný papír?
Zkontrolujte, zda je papír v zařízení použitelný a nahraďte jej dle potřeby vhodným papírem.
Použitelný papír
Vkládání papíru
Používáte papír, který navlhnul?
Zkontrolujte bezpečnostní opatření, papír nahraďte suchým papírem.
Bezpečnostní opatření při manipulaci s papírem
Vkládání papíru

Krok 2: Kontrola tonerové kazety

Zkontrolujte zbývající množství toneru v tonerové kazetě.
Pokud je zbývající množství toneru v tonerové kazetě nízké, vyměňte tonerovou kazetu.
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
Výměna tonerové kazety
* V závislosti na stavu používání zařízení může být skutečné zbývající množství toneru nižší, než je uvedeno, nebo mohlo dojít k poškození dílů.

Krok 3: Kontrola výskytu bílých skvrn

Jsou tmavé znaky a čáry vytištěné dutě?
Nastavení [Režim nastav. přenosu] na [Režim 1] může problém vyřešit. Pokud tento postup nefunguje, vyberte [Režim 2].
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu  [Nabídka]  [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu]  [Speciální zpracování] [Režim nastavení přenosu] [Režim 1] nebo [Režim 2] 
* Pokud je toto nastavení povoleno, může se sytost tisku v prostředí s nízkou vlhkostí lišit.

Krok 4: Kontrola prostředí používání zařízení

Odlupuje se vytištěný toner v závislosti na typu papíru nebo prostředí použití?
Pokud ano, může problém zlepšit nastavení možnosti [Zlepšení fixace] na [Režim 1]. Pokud tento postup nefunguje, vyberte [Režim 2].
[Domů] na ovládacím panelu  [Nabídka]  [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu]  [Speciální zpracování]  [Zlepšení fixace] [Režim 1] nebo [Režim 2] 
* Pokud je toto nastavení povoleno, mohou se v nevytisknutých oblastech objevit duchy.
Používáte velmi prašný papír?
Nastavení [Režim voskovaného papíru] na [Zapnuto] může problém vyřešit.
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba]  [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Režim voskovaného papíru] [Zapnuto]
* Zadání možnosti [Zapnuto] u tohoto nastavení může způsobit změny v kvalitě obrazu.
Používáte zařízení v prostředí s náhlými změnami teplot?
Náhlé změny teplot mohou vytvářet kondenzaci, která může vést k vybledlým nebo rozmazaným snímkům a textu. Další používání stroje za těchto podmínek může vést k zachycení papíru, vadám tisku, poruchám nebo dalším problémům. Nechte proto zařízení přizpůsobit okolní teplotě a vlhkosti alespoň po dobu 2 hodin před použitím.

Krok 5: Kontrola stavu údržby

Vyčistili jste buben?
Tyto příznaky se mohou objevit, pokud je buben znečištěný. V takovém případě jej vyčistěte. Čištění bubnu
99LK-072