[Időzítő/energia-beállítások]

Beállíthatja a dátumot és az időt, és megadhatja az Energiatakarékos mód beállításait.
*A piros színű, vastagon szedett értékek az egyes tételek alapértelmezett beállításai.

[Dátum és idő beállítása]

[Menü] [Beállítások] [Időzítő/energia-beállítások]
Állítsa be a készüléken a dátumot és az időt. Az itt beállított dátum és idő referenciaként szolgál a dátum- és időadatokat használó funkciók számára. A dátum és az idő beállítása
A beállítás konfigurálása előtt ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be az időzónát. [Dátum és idő beállításai]
*A nyári időszámítás beállítása után egy óráig nem módosítható az aktuális dátum és idő.

[Dátum és idő beállításai]

[Menü] [Beállítások] [Időzítő/energia-beállítások]
Az időzónát (UTC*1) és a nyári időszámítást annak a régiónak megfelelően állítsa be, ahol a készüléket üzembe helyezi.
*1 Az UTC (Coordinated Universal Time) a világ minden részén szabványos egyezményes, univerzális időt jelenti. Az internetalapú kommunikációhoz helyesen beállított UTC szükséges.
*Az országtól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy nem jelenik meg a [Dátum és idő beállításai] beállítás, vagy annak tartalma vagy alapértelmezett beállítása eltérő.
*Ha módosítja az időzónát, akkor az aktuális időbeállítás automatikusan ennek megfelelően módosul. [Dátum és idő beállítása].
*Ha engedélyezi a nyári időszámítást, akkor adja meg a nyári időszámítás kezdő és befejező dátumát.
[Időzóna]
[(UTC-12:00) Nemzetközi dátumválasztó vonal - nyugat] – [(UTC) Egyezményes világidő] – [(UTC+14:00) Kiritimati-sziget]
[Nyári időszámítás idejének beállítása]
[Ki]
[Be]
[Start]: hónap, hét, nap
[Vége]: hónap, hét, nap

[Dátumformátum]

[Menü] [Beállítások] [Időzítő/energia-beállítások]
Állítsa be az év, a hónap és a nap megjelenítési sorrendjét.
*Az országtól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy nem érhető el a [Dátumformátum] beállítás, vagy annak tartalma vagy alapértelmezett beállítása eltérő.
[ÉÉÉÉ HH/NN]
[HH/NN/ÉÉÉÉ]
[NN/HH ÉÉÉÉ]

[Időformátum]

[Menü] [Beállítások] [Időzítő/energia-beállítások]
A megjelenített időhöz 12 vagy 24 órás formátumot állíthat be.
[12 órás (de/du)]
[24 órás]

[Automatikus visszaállási idő]

[Menü] [Beállítások] [Időzítő/energia-beállítások]
Ha a kezelőpanelen meghatározott ideig semmilyen műveletet nem végez, akkor az „Automatikus visszaállási idő” funkció automatikusan visszaállítja az alapértelmezett beállításokat. Ez a beállítás határozza meg, hogy a készülék elvégezze-e az automatikus visszaállítást.
Az automatikus visszaállítás engedélyezésekor beállíthatja, hogy a készülék mennyi idő után aktiválja a funkciót.
0 (Ki)
1–2–9 (perc)
Helyzetek, amikor nem aktiválódik az automatikus visszaállítás
Ha a kezelőpanelen villog az Hiba jelzőfény Kezelőpanel
Ha a [Menü] képernyő vagy hibaüzenet*1 jelenik meg a kezelőpanelen
Amikor valamilyen feldolgozás (például nyomtatás) van folyamatban
*1 Az automatikus visszaállítást a készülék egyes üzenetekhez is elvégzi.

[Automatikus kikapcsolás ideje]

[Menü] [Beállítások] [Időzítő/energia-beállítások]
Beállíthatja, hogy a készülék főkapcsolója automatikusan kikapcsoljon, ha az alvó mód aktiválódásától számítva megadott ideig semmilyen művelet nem történik.
*Ha az [Automatikus kikapcsolás ideje] beállítás engedélyezve van, a készülék akkor is automatikusan kikapcsolhat, ha éppen a Távoli felhasználói felületről használja azt. Ez meghibásodást okozhat, különösen akkor, ha a készülék adatok importálása közben kapcsolódik ki. Ha adatokat szeretne importálni a Távoli felhasználói felület használatával, ezt megelőzően állítsa az [Automatikus kikapcsolás ideje] beállítást [Ki] értékre.
*Ha az [Időzítő beállításai] bármely beállítását módosítja a Távoli felhasználói felületről, miközben a készülék alvó üzemmódban van, az [Automatikus kikapcsolás ideje] időzítője visszaáll a kezdeti állapotba. A készülék automatikusan kikapcsolódik a megadott tétlenségi idő elteltével az időzítő visszaállásától számítva.
*Az országtól vagy a régiótól függően előfordulhat, hogy nem érhető el a [Automatikus kikapcsolás ideje] beállítás, vagy annak tartalma vagy alapértelmezett beállítása eltérő.
0 (Ki)
1–4–8 (óra)

[Automatikus nyugalomba térési idő]

[Menü] [Beállítások] [Időzítő/energia-beállítások]
Állítsa be, hogy a készülék mennyi idő után lépjen alvó üzemmódba. Az energiafogyasztás csökkentése (Alvó üzemmód)
*A lehető leghatékonyabb energiamegtakarítás érdekében az alapértelmezett beállítások használata javasolt.
–60 (perc)
99LX-051