Pojawia się komunikat

Jeśli na panelu sterowania pojawi się komunikat, wybierz go z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.
Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje

Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.

Certyfikat serwera uwierzytelniającego może nie być poprawny lub może być w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie.
Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniającego i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X

Nie można znaleźć punktu dostępu.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu wykrycie routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego).
Czy typ połączenia jest poprawnie skonfigurowany?
Wybierz typ połączenia (WPS) zgodnie z metodą obsługiwaną przez router bezprzewodowej sieci LAN. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN za pomocą przycisku routera (tryb przycisku)
Czy połączono się w wyznaczonym czasie?
W przypadku łączenia się przez naciśnięcie przycisku na routerze bezprzewodowej sieci LAN ustaw typ połączenia na panelu sterowania urządzenia, a następnie w ciągu jednej lub dwóch minut naciśnij przycisk na routerze. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN za pomocą przycisku routera (tryb przycisku)
Czy identyfikator SSID i klucz sieciowy są skonfigurowane poprawnie?
Podczas ręcznego wprowadzania informacji o routerze bezprzewodowej sieci LAN sprawdź identyfikator SSID i klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN, a następnie skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN przez ustawianie szczegółowych danych (metoda konfiguracji ręcznej)
Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN są odpowiednio rozmieszczone?
Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowego routera LAN.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można drukować. Możliwe, że używana jest kas. podrob. lub firmy innej niż Canon. Zamknij: Naciśnij OK

Drukowanie nie może być wykonane z powodu użycia kasety z tonerem, w przypadku której jakość wydruku nie może być zagwarantowana.
Wymień kasetę z tonerem na nową.
Wymiana zasobnika z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Lista materiałów eksploatacyjnych

Nie można wydrukować odebranych danych.

Odebrane dane z jakiegoś powodu nie mogą zostać wydrukowane.
Czy przyczyna i rozwiązanie pojawiają się na panelu sterowania?
Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czy pokrywa przednia, pokrywa tylna lub pokrywa podajnika w urządzeniu jest otwarta?
Zamknij pokrywy, jeśli są otwarte.
Czy papier jest załadowany?
Załaduj papier, jeśli nie jest załadowany. Ładowanie papieru
Czy papier się zaciął?
Jeśli tak, usuń zacięty papier. Zacięcia papieru
Czy okres eksploatacji kasety z tonerem dobiegł końca?
Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę z tonerem, jeśli jest to wymagane.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
Wymiana zasobnika z tonerem

Błąd połączenia z kasetą - nie można drukować. Możliwe, że używana jest kas. podrob. lub firmy innej niż Canon. Zamknij: Naciśnij OK

Drukowanie nie może być wykonane z powodu nieprawidłowej instalacji kasety z tonerem, uszkodzonej kasety z tonerem lub użycia kasety z tonerem, w przypadku której jakość wydruku nie może być zagwarantowana.
Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem lub wymień na nową kasetę z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Lista materiałów eksploatacyjnych
Jeśli po wielokrotnym zainstalowaniu kasety z tonerem komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje

Błąd połącz. z kasetą. Gwarancja nie obejmuje problemów dot. kaset innych niż Canon. Zamknij: Naciśnij OK

Drukowanie nie może zostać wykonane z powodu nieprawidłowej instalacji kasety z tonerem, uszkodzonej kasety z tonerem lub użycia kasety z tonerem innej firmy niż Canon, co powoduje błąd komunikacji.
Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Lista materiałów eksploatacyjnych
Jeśli po wielokrotnym zainstalowaniu kasety z tonerem komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje

Zmień hasło uwierzytelniania.

Hasło wygasło.
Ustaw nowe hasło.

Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania ustawiona w urządzeniu jest niezgodna z metodą ustawioną na serwerze RADIUS.
Sprawdź metodę uwierzytelniania ustawioną na serwerze RADIUS i ustaw ją poprawnie.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X

Nie można nawiązać połączenia.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu nawiązanie bezpośredniego połączenia.
Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, uruchom ponownie urządzenie.
Ustaw adres IP dla połączenia na wartość inną niż „192.168.22.xx”.
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Bezpośredniego połączenia] [Edycja] w [Adres IP do bezpośredniego połączenia], wprowadź adres IP [OK] uruchom ponownie urządzenie
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. [Ustawienia Bezpośredniego połączenia]
Czy maska podsieci jest poprawnie skonfigurowana?
Sprawdź ustawienia maski podsieci IPv4. Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Wyświetlanie adresu IP ustawionego dla urządzenia
Ustawianie adresów IPv4

Nie można połączyć. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany, co uniemożliwia nawiązanie połączenia.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Nie można połączyć. Urządzenie uruchomi się ponow.

Wystąpił błąd uniemożliwiający podłączenie urządzenia w trybie punktu dostępowego. Alternatywnie, podczas uruchamiania trybu konfiguracji bezprzewodowej wystąpił błąd.
Uruchom ponownie urządzenie, a następnie uruchom ponownie tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.
Ekran [Główny] na panelu sterowania  [Menu]  [Ustawienia]  [Sieć]  [Łatwe połączenie poprzez komputer]  uruchom ustawienia w komputerze

Nie można połącz. Przekr. maks. licz. poł. z punk. dostępu

Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, które można podłączyć do routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego), co uniemożliwia nawiązanie połączenia.
Zmniejsz liczbę urządzeń (klientów) podłączonych do bezprzewodowego routera LAN.
Informacje na temat maksymalnej liczby połączeń znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można połączyć przez bezprzew. LAN.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu połączenie się z bezprzewodową siecią LAN.
Uruchom ponownie urządzenie i ponownie skonfiguruj połączenie z bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) są odpowiednio rozmieszczone?
Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowego routera LAN.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można połącz. za pom. WPS.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu nawiązanie połączenia WPS.
Poczekaj chwilę, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia.
Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia WPS, sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) obsługuje funkcję WPS.
Jeśli urządzenie obsługuje WPS
Sprawdź, czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w odpowiednim miejscu.
Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.
Jeśli urządzenie nie obsługuje WPS
Połącz się, używając innego typu połączenia. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzen. bezprzew.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu wykrycie urządzeń przenośnych.
Czy połączono się w wyznaczonym czasie?
Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia w ciągu pięciu minut od wyświetlenia identyfikatora SSID i klucza sieciowego.

Nie można wyczyścić.

Czyszczenie nie mogło zostać przeprowadzone z powodu zaciętego papieru lub innego problemu.
Czy papier jest załadowany?
Załaduj papier do szuflady na papier, jeśli nie jest on załadowany. Ładowanie papieru do szuflady na papier
Czy papier się zaciął?
Jeśli tak, usuń zacięty papier. Zacięcia papieru

Nie można uwierz. mechan. Open System. Spr. ust. kl. szyfr.

Metody uwierzytelniania WEP urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) są niezgodne lub filtrowanie adresów MAC routera bezprzewodowej sieci LAN jest ustawione w taki sposób, że uniemożliwia połączenie z urządzeniem, uniemożliwiając tym samym uwierzytelnianie systemu otwartego.
Użyj metody konfiguracji ręcznej, aby zmienić metodę uwierzytelniania WEP na [Klucz współdzielony], a następnie połącz ponownie.
Łączenie z bezprzewodową siecią LAN przez ustawianie szczegółowych danych (metoda konfiguracji ręcznej)
W ustawieniach filtrowania adresów MAC w routerze bezprzewodowej sieci LAN zezwól na połączenie z urządzeniem.
Sprawdź adres MAC urządzenia i skonfiguruj router bezprzewodowej sieci LAN tak, aby zezwalał na połączenia z tego adresu MAC. Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu z bezprzewodową siecią LAN
Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można uwierzyt. kluczem współdz. Spr. ust. kl. szyfr.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany lub metody uwierzytelniania WEP urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN są niezgodne, co uniemożliwia uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Dopasuj metodę uwierzytelniania WEP w urządzeniu i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie może być ustawione na uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego, a router bezprzewodowej sieci LAN może być ustawiony na uwierzytelnianie za pomocą systemu otwartego. Zmień ustawienia WEP zgodnie z metodą uwierzytelniania, której używasz.
Podczas korzystania z uwierzytelniania w systemie otwartym
Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając jednej z poniższych metod:
Połącz się używając metody konfiguracji punktu dostępu. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)
Używając metody konfiguracji ręcznej, połącz się używając metody uwierzytelniania WEP ustawionej na [System otwarty]. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN przez ustawianie szczegółowych danych (metoda konfiguracji ręcznej)
Gdy używasz uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego
Na routerze bezprzewodowej sieci LAN zmień metodę uwierzytelniania WEP na „klucz współdzielony” i połącz się ponownie. Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Bezpośrednie połączenie zakończone.

Połączenie z urządzeniem przenośnym zostało przerwane.
Ponownie połącz się bezpośrednio.
Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie)

Przekr. czasu: Łatwe poł. z komp. Urz. uruch. się ponownie.

Upłynęło 30 minut od uruchomienia trybu konfiguracji bezprzewodowej bez podłączenia do komputera.
Uruchom ponownie urządzenie, a następnie uruchom ponownie tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.
[Główny] na panelu sterowania [Menu]  [Ustawienia]  [Sieć]  [Łatwe połączenie poprzez komputer]  uruchom ustawienia na komputerze

Nieprawidłowo ust. klucz szyfrowania. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowanego.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany na urządzeniu. Alternatywnie, metoda uwierzytelniania WEP urządzenia jest niezgodna z metodą uwierzytelniania routera bezprzewodowej sieci LAN.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Dopasuj metodę uwierzytelniania WEP w urządzeniu i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie może być ustawione na uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego, a router bezprzewodowej sieci LAN może być ustawiony na uwierzytelnianie za pomocą systemu otwartego. Zmień ustawienia WEP zgodnie z metodą uwierzytelniania, której używasz.
Podczas korzystania z uwierzytelniania w systemie otwartym
Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając jednej z poniższych metod:
Połącz się używając metody konfiguracji punktu dostępu. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)
Używając metody konfiguracji ręcznej, połącz się używając metody uwierzytelniania WEP ustawionej na [System otwarty]. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN przez ustawianie szczegółowych danych (metoda konfiguracji ręcznej)
Gdy używasz uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego
Na routerze bezprzewodowej sieci LAN zmień metodę uwierzytelniania WEP na „klucz współdzielony” i połącz się ponownie. Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nieprawidłowo ustaw. klucz szyfrow. Spr. ust. klucza szyfrow.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) może być niepoprawnie skonfigurowany w urządzeniu.
Zresetuj klucz sieciowy.
Zresetuj klucz sieciowy. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Kon. ter. przyd. kas

Minął okres przydatności do użycia kasety z tonerem.
Zaleca się wymianę na nową kasetę z tonerem.
Wymień kasetę z tonerem.Wymiana zasobnika z tonerem

Błąd IEEE 802.1X. Nie można przean. cert. serw. uwierz.

Certyfikat serwera uwierzytelniania może być nieprawidłowy lub może mieć format nieobsługiwany przez urządzenie. Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniania i zmień ustawienie, jeśli jest to wymagane.
Sprawdź certyfikat serwera RADIUS i zmień ustawienia, jeśli jest to konieczne.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X

Błąd IEEE 802.1X. Zmień hasło uwierzytelniania.

Hasło wygasło.
Ustaw nowe hasło.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X

Błąd IEEE 802.1X. Sprawdź ustaw. uwierzytel.

Metoda uwierzytelniania ustawiona w urządzeniu jest niezgodna z metodą ustawioną na serwerze RADIUS.
Sprawdź metodę uwierzytelniania ustawioną na serwerze RADIUS i ustaw ją poprawnie.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X

Błąd IEEE 802.1X. Skonfiguruj popr. informacje uwierzyt.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie standardu IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Błąd IEEE 802.1X. Skonfiguruj inform. wymagane do uwierz.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie standardu IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Błąd IEEE 802.1X. Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Może wystąpić problem z połączeniem sieciowym.
Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Sprawdź stan kabla Ethernet i przełącznika.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu.

Błąd IEEE 802.1X. Certyfikat serwera uwierzyt. wygasł.

Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.
Sprawdź datę wygaśnięcia serwera RADIUS.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X

Błąd IEEE 802.1X. Cert. serw. uwierz. jest nieprawidłowy.

Certyfikat CA, który obsługuje certyfikat serwera uwierzytelniającego, nie jest zarejestrowany na urządzeniu.
Sprawdź informacje o certyfikacie serwera uwierzytelniającego i zarejestruj obsługiwany certyfikat CA.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA uzyskanego od organu wydającego

Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.

Klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany w urządzeniu.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Niski poziom toneru

Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
Przygotuj nową kasetę z tonerem i w razie potrzeby wymień stare.
W przypadku realizacji dużych zadań drukowania zaleca się wymianę kasety z tonerem. Wymiana zasobnika z tonerem
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij [Kontynuuj drukowanie].
Możesz ręcznie określić, kiedy pojawia się ten komunikat (gdy jest mało toneru). [Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.]

Pam. pełna (pom. błąd)

Pamięć jest zapełniona danymi, które nie zostały wydrukowane z powodu błędu.
Anuluj drukowanie danych z błędem lub naciśnij [Pomiń błąd] na ekranie [Monitor stanu].
Anulowanie drukowania z poziomu panelu sterowania
Wyświetlanie dziennika i statusu zadania drukowania

Pamięć jest pełna.

Drukowanie nie może zostać zrealizowane z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci. Jeśli jakieś dane czekają na wydrukowanie, poczekaj, aż zakończy się ich przetwarzanie.
Zmniejsz rozmiar pliku lub podziel plik.
Zoptymalizuj plik, aby go zmniejszyć, albo podziel go i wydrukuj.

Brak papieru

Brak załadowanego papieru lub załadowany papier nie może być używany do drukowania raportów lub list.
Załaduj papier.
Załaduj papier do drukowania raportów, list oraz ustaw format i typ papieru. Ładowanie papieru

Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Kabel Ethernet może nie być podłączony lub może być problem z przełącznikiem.
Sprawdź stan kabla Ethernet i przełącznika.

Brak odpowiedzi z hosta.

Urządzenie nie jest właściwie podłączone do sieci.
Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci, a następnie połącz się ponownie.
Podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN
Skonfiguruj ustawienia odpowiednio do swojego środowiska użytkowania. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Podczas połączenia przez przewodową sieć LAN
Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. Podłączanie do sieci przewodowej LAN

Zacięcie papieru.

Podczas drukowania papier zaciął się w urządzeniu.
Usuń zacięty papier, a jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować jeszcze raz.
Zacięcia papieru

Przygotuj kasetę.

Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
Przygotuj nową kasetę z tonerem i w razie potrzeby wymień stare.
Przy drukowaniu dużych zadań zaleca się wymianę kasety z tonerem. Wymiana zasobnika z tonerem
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij [Kontynuuj drukowanie].
Możesz ręcznie określić, kiedy pojawia się ten komunikat (gdy jest mało toneru). [Wyśw. czas powiad. o koniecz. przyg.kas.]

Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie standardu IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie standardu IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Niezgod. rozm./ustaw.

Rozmiar papieru załadowanego do urządzenia jest niezgodny z rozmiarem ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki.
Dopasuj rozmiar załadowanego papieru do ustawienia rozmiaru papieru.
Gdy używasz załadowanego papieru
Zmień ustawienie formatu papieru na panelu sterowania, aby dopasować je do formatu załadowanego papieru.
Ustawianie formatu i typu papieru dla szuflady na papier
Podczas drukowania z komputera zmień ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki, aby dopasować go do rozmiaru załadowanego papieru. Drukowanie z komputera
Przy przeładowywaniu papieru
Załaduj papier o rozmiarze ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki. Ładowanie papieru
Sprawdź, czy prowadnice papieru nie są ustawione zbyt luźno lub zbyt ciasno.

Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.

Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.
Sprawdź datę wygaśnięcia serwera RADIUS.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X

Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.

Certyfikat CA, który obsługuje certyfikat serwera uwierzytelniającego, nie jest zarejestrowany na urządzeniu.
Sprawdź informacje o certyfikatach serwera uwierzytelniającego i zarejestruj obsługiwany certyfikat CA.
Ustawianie standardu IEEE 802.1X
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA uzyskanego od organu wydającego

Użyj zdal. int. uż., aby wprow. inform. niezb. do uwierzyt.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Sprawdź ustawienia IEEE 802.1X i ustaw je poprawnie.
Sprawdź poniższe elementy i zmień ustawienia, jeśli to konieczne. Ustawianie standardu IEEE 802.1X
Nazwa logowania została podana poprawnie.
Przynajmniej jedno z poniższych pól wyboru jest zaznaczone: [Użyj TLS], [Użyj TTLS], a następnie [Użyj PEAP].
Podczas korzystania z TLS rejestrowane są klucz i certyfikat.
Jeśli używasz TTLS lub PEAP, nazwa użytkownika i hasło są ustawione poprawnie.
99R1-088