Príprava na tlač z počítača

Nainštalujte ovládač tlačiarne do počítača, ktorý sa bude používať na tlač. Inštalácia softvéru a ovládačov do počítača
Používanie tlačového servera v systéme Windows
Pomocou tlačového servera nainštalujte ovládač tlačiarne.
Dvakrát kliknite na zdieľanú tlačiareň na tlačovom serveri a pri inštalácii ovládača tlačiarne postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zobrazenie zdieľanej tlačiarne v tlačovom serveri
Zmena typu a čísla portu (Windows)
Ak je zariadenie nakonfigurované tak, aby nepoužívalo LPD alebo RAW, alebo ak bolo číslo portu zmenené, možno sa budú musieť zmeniť aj nastavenia počítača. Zmena typu a čísla portu
Ak sa zmení IP adresa zariadenia po inštalácii ovládača tlačiarne
Musíte pridať nový port. Pridanie portu
Ak neviete, ktorý port sa používa, pozrite nasledujúce:
Zobrazenie portu tlačiarne
V systéme macOS musíte zariadenie znova zaregistrovať v zariadení Mac. Viac informácií o registrácii zariadenia nájdete v príručke k ovládaču na webovej lokalite online príručky.
https://oip.manual.canon/
* Ak používate DHCP na automatické získavanie IP adresy zariadenia, IP adresa sa môže zmeniť automaticky.
99R4-02K