Tlač

Môžete tlačiť dokumenty a fotografie z počítača.
Tlač z počítača
Dokumenty a fotografie môžete vytlačiť aj pomocou ovládača tlačiarne nainštalovaného v počítači, ktorý je pripojený k zariadeniu.
Príprava na tlač z počítača
Tlač z počítača
Nastavenie tlačového servera
Nastavením tlačového servera v sieti môžete znížiť zaťaženie počítača, z ktorého tlačíte.
V systéme Windows môžete nainštalovať ovládač tlačiarne prostredníctvom tlačového servera, čím si ušetríte starosti so sťahovaním ovládača tlačiarne do každého počítača v sieti, prípadne môžete použiť nosič CD/DVD-ROM.
Nastavenie tlačového servera
Tlač so štandardnými funkciami operačného systému
Tlačiť môžete aj bez nutnosti inštalácie vyhradenej aplikácie alebo ovládača tlačiarne.
Windows
Toto zariadenie je kompatibilné s cloudovou službou Univerzálna tlač od spoločnosti Microsoft. Dokumenty môžete tlačiť zo vzdialeného umiestnenia, pokiaľ je váš počítač pripojený k internetu.
Prípravy na použitie univerzálnej tlače
Tlač pomocou služby Univerzálna tlač
macOS
Na tlač údajov môžete použiť funkciu AirPrint. Používanie aplikácie AirPrint na tlač údajov
Chrome OS
Použite štandardnú funkciu tlače v operačnom systéme. Tlač zo zariadenia Chromebook alebo iného zariadenia so systémom Chrome OS

Pozri tiež

Tlač z mobilného zariadenia
Zariadenie je možné ovládať pomocou smartfónu, tabletu alebo iného mobilného zariadenia. Použitím kompatibilnej aplikácie alebo služby môžete jednoducho vytlačiť fotografie alebo dokumenty z mobilného zariadenia.
Prepojenie s mobilnými zariadeniam a integrácia s cloudovou službou
Ak výsledky nespĺňajú očakávania
Ak sú výsledky tlače príliš tmavé alebo príliš vyblednuté, upravte sýtosť tlače.
Nastavenie sýtosti tlače
99R4-02H