Registrácia zariadenia pre cloudovú službu

Zaregistrujte zariadenie pre cloudové overovanie a službu spravovania Azure Active Directory a nastavte členov alebo skupiny, ktoré budú používať zariadenie.

Krok 1: Registrácia zariadenia pre službu Azure Active Directory

Toto nastavenie môžete konfigurovať z počítača pomocou vzdialeného používateľského rozhrania. Ovládací panel nemôžete použiť na konfiguráciu nastavení.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [Network Settings] [Universal Print Settings].
Zobrazí sa obrazovka [Universal Print Settings].
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [Basic Settings].
5
Začiarknite políčko [Use Universal Print] a zadajte názov tlačiarne.
Pre názov tlačiarne zadajte názov na identifikáciu zariadenia pomocou jednobajtových alfanumerických znakov.
Ak chcete overiť certifikát odoslaný zo servera, začiarknite políčko [Verify Server Certificate].
Ak chcete pridať bežný názov (CN) k overovacím položkám, začiarknite aj políčko [Add CN to Verification Items].
6
Zmeňte ID aplikácie a adresu URL služby Azure Active Directory podľa prostredia používania.
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obrazovka [Universal Print Settings].
8
Kliknite na položku [Register] v položke [Registration Status].
Zobrazí sa obrazovka [Information for Registration].
9
Počkajte niekoľko sekúnd a kliknite na tlačidlo [].
10
Kliknite na odkaz zobrazený v časti [URL for Registration].
11
Zaregistrujte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.
12
Kliknite na položku [Universal Print Settings] v hornej časti obrazovky vzdialeného používateľského rozhrania.
Zobrazí sa obrazovka [Universal Print Settings].
13
Počkajte niekoľko minút a kliknite na tlačidlo [].
Po dokončení registrácie sa zobrazí [Registered] v časti [Registration Status].
14
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
Zrušenie registrácie
Kliknite na položku [Unregister] na obrazovke [Universal Print Settings]  [OK]. Na obrazovke správy zariadenia Azure Active Directory vyberte zariadenie a kliknite na položku [Odstrániť].

Krok 2: Určenie členov a skupín, ktoré budú používať zariadenie

1
Vo webovom prehliadači v počítači zobrazte obrazovku spravovania univerzálnej tlače v rámci služby Azure Active Directory.
2
Vyberte zariadenie a kliknite na položku [Share Printer].
Ak chcete zobraziť názov zariadenia, ktorý je zobrazený v počítači, zmeňte položku [Názov zdieľaného prostriedku tlačiarne].
3
Kliknite na položky [Členovia] [Pridať].
4
Zo zoznamu vyberte členov a skupiny, ktoré budú tlačiareň používať.
99R4-02U