Nastavenie tlačového servera

Nastavením tlačového servera v sieti môžete urýchliť postupy tlače v počítači, čím znížite zaťaženie počítača.
V systéme Windows môžete nainštalovať ovládač tlačiarne prostredníctvom tlačového servera, čím si ušetríte starosti so sťahovaním ovládača tlačiarne do každého počítača v sieti, prípadne môžete použiť nosič CD/DVD-ROM.
Ak chcete nastaviť tlačový server, aktivujte tlačový server na tlač z počítača a potom nakonfigurujte nastavenia pre zdieľanie tlačiarne.
Ak chcete tlačový server používať v doménovom prostredí, poraďte sa s vaším správcom siete.

Aktivácia tlače z počítača pre tlačový server

Nainštalujte ovládač tlačiarne do počítača, ktorý bude tlačový server, a nakonfigurujte nastavenia podľa prostredia používania. Príprava na tlač z počítača

Konfigurácia nastavení pre zdieľanie tlačiarne

Nakonfigurujte nastavenia zdieľania tlačiarne v počítači, ktorý bude tlačový server, tak, aby iné počítače v sieti mohli používať tlačový server.

Pri používaní systému Windows

V počítači, ktorý bude tlačový server, sa vyžadujú oprávnenia správcu.
Požadované prípravy
Skontrolujte operačný systém (32-bitový alebo 64-bitový) počítača, ktorý bude tlačový server, a operačný systém počítača, ktorý bude používať tlačový server (klient). Zobrazenie systémových informácií počítača
1
Prihláste sa do počítača, ktorý bude tlačový server, pomocou účtu správcu.
2
Kliknite na ikonu [] (Start) [] (Settings) [Zariadenia] [Tlačiarne a skenery].
Zobrazí sa obrazovka [Tlačiarne a skenery].
3
Kliknite na ovládač tlačiarne zariadenia [Manage] [Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazí sa obrazovka s vlastnosťami ovládača tlačiarne.
4
Na karte [Zdieľanie] začiarknite políčko [Zdieľať tlačiareň] a zadajte zdieľaný názov.
5
Podľa potreby nainštalujte dodatočný ovládač.
Ak je klientský počítač vybavený operačným systémom (32-bitový alebo 64-bitový), ktorý sa líši od operačného systému tlačového servera, nainštalujte dodatočný ovládač.
6
Kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenia sa aplikujú.

Pri používaní systému macOS

1
Kliknite na položku [] [Systémové nastavenia] [Zdieľanie].
Zobrazí sa obrazovka [Zdieľanie].
2
Začiarknite políčko [Zdieľanie tlačiarní].
3
V časti [Tlačiarne] začiarknite políčko zariadenia.
4
Podľa potreby obmedzte používateľov, ktorí môžu používať tlačový server.
Predvolene môžu tlačový server používať všetci používatelia.
Ak chcete konkrétnym používateľom umožniť používanie tlačového servera, kliknite na [+] v časti [Užívatelia] a vyberte používateľov, ktorí môžu používať tlačový server.
5
Zatvorte obrazovku [Zdieľanie].
Nastavenia sa aplikujú.
99R4-02R