Funkcia AirPrint nefunguje

Pomocou nižšie uvedených tipov sa pokúste tento problém odstrániť.
Je zariadenie zapnuté?
Ak je zariadenie zapnuté, reštartujte ho a znova skúste použiť funkciu AirPrint. Reštartovanie zariadenie
Zobrazí sa na ovládacom paneli chybové hlásenie?
Pri odstraňovaní problému postupujte podľa pokynov v chybovom hlásení na obrazovke. Zobrazí sa hlásenie
Ak používate Mac, je správne pripojený k zariadeniu?
Pripojte Mac k tej istej sieti LAN ako zariadenie. Nastavenie siete
Keď vytvárate pripojenie prostredníctvom rozhrania USB, Mac pripojte priamo k portu USB na pripojenie počítača na zadnej strane zariadenia pomocou kábla USB. Zadná strana
Boli funkcie použiteľné s funkciou AirPrint obmedzené?
Ak bol protokol (IPP alebo Network Link Scan) na použitie s funkciou AirPrint zakázaný na obmedzenie funkcií, zrušte toto obmedzenie, aby ste umožnili používanie funkcie AirPrint. Nastavenie funkcií a zabezpečenia na použitie s technológiou AirPrint
Je v zariadení Apple aktivovaná technológia Bonjour?
Ak technológia Bonjour nie je aktivovaná, aktivujte ju. Podrobnosti nájdete v príručke k zariadeniu Apple.
99R4-07S