Nedá sa pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN

Odstráňte problémy tak, že skontrolujete stav počítača, smerovača bezdrôtovej siete LAN (prístupového bodu) a zariadenia pomocou nasledujúcich krokov.

Krok 1: Kontrola stavu počítača a smerovača bezdrôtovej siete LAN

Nakonfigurovali ste nastavenia počítača a smerovača bezdrôtovej siete LAN?
Ak požadované nastavenia neboli nakonfigurované, nakonfigurujte ich.
Sú napájacie káble a ethernetový kábel správne pripojené?
Ak sú niektoré káble nesprávne pripojené alebo odpojené, pripojte ich správne.
Je napájanie smerovača bezdrôtovej siete LAN zapnuté?
Ak sa vám nepodarí nadviazať spojenie, aj keď je napájanie zapnuté, vypnite napájanie počítača a smerovača a znova ho zapnite.

Krok 2: Kontrola stavu zariadenia a smerovača bezdrôtovej siete LAN

Je zariadenie zapnuté?
Ak je napájanie zapnuté, vypnite ho a znova zapnite.
Je umiestnenie vhodné?
Zariadenie a smerovač bezdrôtovej siete LAN je potrebné inštalovať na miestach bez stien a iných prekážok medzi zariadeniami, a v dosahu 50 m.
Inštaláciu nevykonávajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu ani iného zariadenia, ktoré generuje rádiové vlny.

Krok 3: Opätovné pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN

Pripojte sa k bezdrôtovej sieti LAN pomocou typu pripojenia podľa smerovača bezdrôtovej siete LAN. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
99R4-07F