Gauto sertifikato tikrinimas naudojant OCSP

Internetinis sertifikatų būsenos protokolas (OCSP) yra procedūras, skirtas OCSP atsakiklyje (serveryje, kuris palaiko OCSP) patikrinti iš sertifikatų tarnybos gauto sertifikato atšaukimo būseną.
Galite sukonfigūruoti parametrus sertifikato, kurį aparatas gauna iš sertifikatų tarnybos, galiojimui tikrinti naudojant OCSP.
Konfigūruokite šiuos parametrus naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio. Parametrams konfigūruoti negalite naudoti valdymo skydelio.
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Device Management] [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].
5
Nustatykite sertifikato tikrinimo lygį ir OCSP atsakiklį.
[Certificate Verification Level]
Nustatykite, ar sertifikatą reikia tvirtinti net jeigu neįmanoma patvirtinti jo atšaukimo būsenos, pavyzdžiui, kai aparatas negali prisijungti prie OCSP atsakiklio.
[OCSP Responder Settings]
Nurodykite OCSP atsakiklio URL.
[Custom URL]
Kai pažymėta [Use Custom URL] arba [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], įveskite OCSP atsakiklio URL.
[Communication Timeout]
Įveskite laiką sekundėmis nuo paieškos pradžios iki pabaigos.
6
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
7
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
99LY-042