[Naudotojų valdymas]

Registruojama ir valdoma aparato administratoriaus informacija.
* Raudonai paryškintos vertės yra numatytieji kiekvieno elemento parametrai.

[Sistemos admin. informacijos paramet.]

[Meniu] [Valdymo parametrai] [Naudotojų valdymas]
Nurodomas sistemos administratorius ID ir sistemos administratorius ID ir sistemos administratoriaus PIN kodas, skirti administratoriaus paskyrai sukurti.
Jei reikia, taip pat galima nurodyti administratoriaus vardą.
Administratoriaus informacijai, pvz., el. pašto adresui pateikti, kompiuteryje naudojama „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). Skyriaus ID ir administratoriaus PIN nustatymas.
* Pagal numatytuosius parametrus Sistemos administratoriaus ID ir Sistemos administratoriaus PIN nėra nustatyti. Sistemos administratoriaus ID ir PIN
[Sistemos administratoriaus ID ir PIN]
[Sistemos administr. ID]
[Sistemos admin. PIN]
[Sistemos administratoriaus vardas]
99LY-05R