[TCP/IP parametrai]

Nurodykite aparato naudojimo TCP/IP tinkle parametrus.
* Raudonai paryškintos vertės yra numatytieji kiekvieno elemento parametrai.

[IPv4 parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodykite aparato naudojimo IPv4 aplinkoje parametrus.
[IP adreso parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai] [IPv4 parametrai]
IPv4 adresą nustatykite automatiškai arba rankiniu būdu. IPv4 adresų nustatymas
[Automatinis gavimas]
[Pasirinkti protokolą]
[Išjungta]
[DHCP]
[Automatinis IP]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gauti rankiniu būdu]*1
[IP adresas]: 0.0.0.0
[Potinklio kaukė]: 0.0.0.0
[Tinklų sietuvo adresas]: 0.0.0.0
[Tikrinti parametrus]
*1 Atsižvelgiant į modelį, įdiegtas parinktis ir kitus parametrus, gali nebūti rodoma.
[PING komanda]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai] [IPv4 parametrai]
Vykdykite komandą PING, kad patikrintumėte, ar aparatas gali prisijungti prie įrenginių tinkle. Tikrinimas, ar aparatas gali prisijungti prie tinklo įrenginių
[DNS parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai] [IPv4 parametrai]
Nurodykite DNS parametrus, kai aparatas naudojamas aplinkoje, kurioje yra įdiegta domeno pavadinimo sistema (DNS). DNS konfigūravimas
[DNS serverio parametrai]
[Pirminis DNS serveris]: 0.0.0.0
[Antrinis DNS serveris]: 0.0.0.0
[DNS pagr. komp./domeno vardo parametrai]
[Pagrindinio kompiuterio vardas]
[Domeno vardas]
[DNS dinaminio atnaujinimo parametrai]
[Išjungta]
[Įjungta]
[DNS dinam.atn. interv.]
Nuo 0 iki 24 ir iki 48 (val.)
[mDNS parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai] [IPv4 parametrai]
Nurodykite mDNS parametrus, kad galėtumėte naudoti DNS funkcijas aplinkoje, pvz., „Bonjour“, kurioje neįdiegta DNS.
[Išjungta]
[Įjungta]
[mDNS pavadinimas]
[DHCP parinkties parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai] [IPv4 parametrai]
Nurodykite DHCP serverio IPv4 aplinkoje parametrus, kai įdiegta domeno pavadinimo sistema (DNS). DNS konfigūravimas
[Gauti pagrindinio kompiuterio vardą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[DNS dinaminis atnaujinimas]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gauti DNS serverio adresą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gauti domeno vardą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gauti WINS serverio adresą]
[Išjungta]
[Įjungta]

[IPv6 parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodykite aparato naudojimo IPv6 aplinkoje parametrus.
Galite nustatyti kelis IPv6 adresus ir juos naudoti tuo pat metu. IPv6 adresų nustatymas
[Naudoti IPv6]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]  [IPv6 parametrai]
Konfigūruokite, ar naudoti IPv6.
[Išjungta]
[Įjungta]
[Tikrinti parametrus]
[Neįsimenamojo adreso parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]  [IPv6 parametrai]
Konfigūruokite, ar naudoti nuo būsenos nepriklausomą adresą.
[Išjungta]
[Įjungta]
[Tikrinti parametrus]
[Naudoti DHCPv6]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]  [IPv6 parametrai]
Konfigūruokite, ar naudoti nuo būsenos priklausomą adresą, gaunamą iš DHCP serverio pasinaudojant DHCPv6.
[Išjungta]
[Įjungta]
[Tikrinti parametrus]
[DNS parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]  [IPv6 parametrai]
Nurodykite DNS parametrus, kai aparatas naudojamas aplinkoje, kurioje yra įdiegta domeno pavadinimo sistema (DNS). DNS konfigūravimas
[DNS pagr. komp./domeno vardo parametrai]
[Naud. IPv4 p.kmp./dom.]
[Išjungta]
[Pagrindinio kompiuterio vardas]
[Domeno vardas]
[Įjungta]
[DNS dinaminio atnaujinimo parametrai]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Registr.adr.rank.būdu]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Registr. įsimen. adr.]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Reg. neįsimen. adr.]
[Išjungta]
[Įjungta]
[DNS dinam.atn. interv.]
Nuo 0 iki 24 ir iki 48 (val.)
[mDNS parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]  [IPv6 parametrai]
Nurodykite mDNS parametrus, kad galėtumėte naudoti DNS funkcijas aplinkoje, pvz., „Bonjour“, kurioje neįdiegta DNS.
[Išjungta]
[Įjungta]
[Naud. IPv4 pavad. mDNS]
[Išjungta]
[mDNS pavadinimas]
[Įjungta]
[DHCP parinkties parametrai]
[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]  [IPv6 parametrai]
Nurodykite DHCP serverio IPv4 aplinkoje parametrus, kai įdiegta domeno pavadinimo sistema (DNS). DNS konfigūravimas
[Gauti DNS serverio adresą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Gauti domeno vardą]
[Išjungta]
[Įjungta]

[WINS parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Sukonfigūruokite WINS („Windows“ interneto vardų tarnyba), kai aparatas naudojamas tinklo aplinkoje, kurioje naudojama NetBIOS ir TCP/IP. WINS konfigūravimas
[WINS skiriamoji geba]
[Išjungta]
[Įjungta]
[WINS serverio adresas]: 0.0.0.0

[LPD parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodoma, ar naudoti LPD protokolą. LPD, RAW arba WSD konfigūravimas
Jei naudojamas LPD protokolas, taip pat galima nustatyti priėmimo budėjimo režimo įsijungimo trukmę atšaukus spausdinimo duomenis.
[LPD spausdinimo parametrai]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Skirtojo priėmimo laiko pabaiga]
Nuo 1 iki 5 ir iki 60 (min.)

[RAW parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodoma, ar naudoti RAW protokolą. LPD, RAW arba WSD konfigūravimas
Jei naudojamas RAW protokolas, taip pat galima nustatyti priėmimo budėjimo režimo įsijungimo trukmę atšaukus spausdinimo duomenis.
[RAW spausdinimo parametrai]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Skirtojo priėmimo laiko pabaiga]
Nuo 1 iki 5 ir iki 60 (min.)

[WSD parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodoma, ar naudoti WSD protokolą. Galima nurodyti šį parametrą kiekvienai iš funkcijų, naudojančių WSD protokolą. LPD, RAW arba WSD konfigūravimas
[WSD spausdinimo parametrai]
[Naudoti WSD spausdinimą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Naudoti WSD naršymą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Naudoti daugiaadresį atradimą]
[Išjungta]
[Įjungta]

[IPP spausdinimo parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodoma, ar naudoti IPP (spausdinimo internetu protokolas). Galite naudoti IPP, kai spausdinate naudodamiesi „AirPrint“. Funkcijų ir saugumo, naudojamų su „AirPrint“, nustatymas
Kai naudojamas IPP, galite taip pat nurodyti, ar ryšiui naudojamas TLS šifravimas.
[Naudoti IPP spausdinimą]
[Išjungta]
[Įjungta]
[IPP spausdinimą leisti tik su TLS]
[Išjungta]
[Įjungta]

[Naudoti HTTP]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodoma, ar turi būti naudojamas HTTP. HTTP ryšio išjungimas
[Išjungta]
[Įjungta]

[Prievado numerio parametrai]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Nurodykite prievadą pagal naudojamą protokolą pagal kompiuteriui, serveriui arba kitam įrenginiui priskirtą prievado numerį. Prievado numerio keitimas
[LPD]
Nuo 1 iki 515 ir iki 65535
[RAW]
Nuo 1 iki 9100 ir iki 65535
[WSD daugiaabonentis atradimas]
Nuo 1 iki 3702 ir iki 65535
[HTTP]
Nuo 1 iki 80 ir iki 65535
[SNMP]
Nuo 1 iki 161 ir iki 65535

[MTU formatas]

[Meniu] [Nuostatos] [Tinklas] [TCP/IP parametrai]
Jei ryšys sulėtėja dėl siunčiamų paketų dydžio, naudokite šį parametrą išsiunčiamų paketų maksimaliam dydžiui keisti.
[1 300]
[1 400]
[1 500]
99LY-054