Pasirengimas naudoti „AirPrint“

Nustatykite pagrindinę informaciją, kurios reikia norint naudoti „AirPrint“. Konfigūruokite su funkcijomis ir sauga susijusius parametrus, kurie bus naudojami, atsižvelgdami į naudojimą ir aplinką.

Pagrindinės „AirPrint“ informacijos nustatymas

Konfigūruokite šiuos parametrus naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio. Parametrams konfigūruoti negalite naudoti valdymo skydelio.
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Network Settings] [AirPrint Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit AirPrint Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Use AirPrint] ir įveskite spausdintuvo pavadinimą.
Įveskite spausdintuvo pavadinimą aparatui identifikuoti naudodami vieno baito raidinius ir skaitinius simbolius.
Jei nustatytas IPv4 mDNS, spausdintuvo pavadinimui įvedamas mDNS pavadinimas. Jei pakeisite spausdintuvo pavadinimą, pasikeis ir mDNS pavadinimas.
* Pakeitus nustatytą spausdintuvo pavadinimą arba mDNS pavadinimą, prie aparato prijungtas „Mac“ kompiuteris galbūt nebegalės prie jo prisijungti. Tokiu atveju reikia užregistruoti aparatą „Mac“ kompiuteryje.
5
Jei reikia, įveskite aparato vietą ir ilgumą bei platumą.
Jei aparato vieta įvesta parinktyje [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings], kaip vieta turi būti įvesta ta pati simbolių eilutė. Pakeitus vietą „AirPrint“ parametruose, pasikeis ir vieta Įrenginio informacijos parametruose.
6
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
7
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
Įjungiant funkciją „AirPrint“, taip pat įjungiami šie tinklo parametrai:
mDNS (IPv4) [mDNS parametrai]
mDNS (IPv6) [mDNS parametrai]

Funkcijų ir saugumo, naudojamų su „AirPrint“, nustatymas

„AirPrint“ naudoja IPP protokolą.
Jūs galite sukonfigūruoti parametrus, kad būtų užšifruotas ryšys su TLS, ir sukonfigūruoti IPP autentifikavimą, kai naudojate protokolą.
Konfigūruokite šiuos parametrus naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio. Parametrams konfigūruoti negalite naudoti valdymo skydelio.
Reikalingos administratoriaus teisės.
Reikalingas pasiruošimas
Šifruodami ryšį su TLS, nurodykite raktą ir sertifikatą, kurie bus naudojami TLS šifruotam ryšiui. TLS naudojimas
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Network Settings] [IPP Print Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit IPP Print Settings].
4
Sukonfigūruokite IPP parametrus.
Norint apriboti funkcijas
Išvalykite žymės langelį [Use IPP Printing].
Kai išvalysite žymės langelį, nebebus galima spausdinti su „AirPrint“.
Šifruojant ryšį su TLS
Pasirinkite žymės langelį [Allow Only When Using TLS] arba [Use TLS].
Norint nustatyti IPP autentifikavimą
Pažymėkite žymės langelį [Use Authentication] ir nustatykite vartotojo vardą, kuris bus naudojamas IPP autentifikavimui naudojant vieno baito raidinius ir skaitinius simbolius.
Kad nustatytumėte slaptažodį, pažymėkite žymės langelį [Set/Change Password] ir abiejuose laukuose [Password] ir [Confirm] vieno baito raidiniais ir skaitiniais simboliais įveskite tą patį slaptažodį.
Norint spausdinti su „AirPrint“, dabar reikės autentifikuoti – šiomis funkcijomis galės naudotis tik tie vartotojai, kurie žino IPP autentifikavimo vartotojo vardą ir slaptažodį.
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
99LY-036