„AirPrint“ neveikia

Šalinkite triktis vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija.
Ar įjungtas aparato maitinimas?
Jei aparatas įjungtas, iš naujo jį paleiskite ir dar kartą pabandykite naudoti „AirPrint“. Aparato paleidimas iš naujo
Ar valdymo skydelyje rodomas klaidos pranešimas?
Norėdami išspręsti problemą, vadovaukitės ekrane rodomo klaidos pranešimo instrukcijomis. Rodomas pranešimas
Ar naudojant „Mac“ jis tinkamai prijungtas prie aparato?
Prijunkite „Mac“ prie tinklo tame pačiame LAN kaip ir aparatas. Tinklo nustatymas
Kai jungiama naudojant USB, USB kabeliu tiesiogiai prijunkite „Mac“ prie aparato gale esančio kompiuteriui prijungti skirto USB prievado. Galinė pusė
Ar funkcijos, kurias galima naudoti su „AirPrint“, yra apribotos?
Jei protokolas (IPP arba tinklo sąsajos nuskaitymas), skirtas naudoti su „AirPrint“, buvo išjungtas funkcijoms apriboti, atšaukite šį apribojimą, kad būtų galima naudoti „AirPrint“. Funkcijų ir saugumo, naudojamų su „AirPrint“, nustatymas
Ar „Bonjour“ įgalinta jūsų „Apple“ įrenginyje?
Jei „Bonjour“ neįjungta, įjunkite ją. Išsamesnės informacijos ieškokite „Apple“ įrenginio instrukcijoje.
99LY-07S