Dažomųjų miltelių žymės spaudinių krašte

Šalinkite triktis tokiu eiliškumu:
Ar naudojate tinkamą popierių?
Patikrinkite ar aparate esantis popierius yra tinkamas ir, jei reikia, pakeiskite tinkamu popieriumi.
Naudojamas popierius
Popieriaus įdėjimas
Ar spausdinate iki popieriaus krašto nepalikdami paraščių?
Taip gali įvykti, jei spausdintuvo tvarkyklėje nenustatyta jokia paraštė. Kad galėtumėte spausdinti šiuo aparatu, privaloma palikti 5 mm paraštę (15 mm viršuje ir apačioje ir 10 mm kairėje ir dešinėje pusėse).
Spausdintuvo tvarkyklės [Spausdinimo nuostatos] ekrane sukonfigūruokite šį parametrą, kad užtikrintumėte paraštę.
[Finishing] skirtukas [Advanced Settings] [Expand Print Region and Print] [Off]
Ar išvalėte fiksavimo mazgą?
Šie simptomai gali kilti kai fiksavimo mazgas yra nešvarus. Tokiu atveju išvalykite fiksavimo bloką. Fiksavimo bloko valymas
99LY-06U