Spaudiniai išblukę

Šalinkite triktis atlikdami šiuos veiksmus:

1 veiksmas: Popieriaus ir dažomųjų miltelių kasetės tikrinimas

Ar naudojate tinkamą popierių?
Patikrinkite ar aparate esantis popierius yra tinkamas ir, jei reikia, pakeiskite tinkamu popieriumi.
Naudojamas popierius
Popieriaus įdėjimas
Nustatykite tinkamą popieriaus formatą ir tipą pagal įdėtą popierių. Popieriaus formato ir tipo nurodymas
Ar išspausdinti dažomieji milteliai išsisluoksniuoja priklausomai nuo popieriaus tipo ar naudojimo aplinkos?
Jei taip atsitiktų, [Fiksavimo gerinimas] nustačius į [1 režimas], gali padėti pagerinti šią problemą. Jei tai nepadeda, pasirinkite [2 režimas].
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje [Meniu] [Reguliavimas/priežiūra] [Reguliuoti vaizdo kokybę] [Specialusis apdorojimas] [Fiksavimo gerinimas] [1 režimas] arba [2 režimas]
* Kai šis parametras bus įjungtas, tuščiose spaudinio vietose gali matytis šešėliniai vaizdai.
Ar baigėsi dažomųjų miltelių kasetės naudojimo laikas?
Dažomųjų miltelių kasetės viduje esančios dalys galėjo susidėvėti. Pasireiškus šiam požymiui, rekomenduojama pakeisti kasetę, nepriklausomai nuo likusio dažomųjų miltelių kiekio arba rodomo pranešimo. Dažomųjų miltelių kasetės keitimas
* Priklausomai nuo aparato naudojimo sąlygų, faktinis dažomųjų miltelių likutis gali būti mažesnis nei rodoma arba dalys gali būti susidėvėjusios.

2 veiksmas: Aparato naudojimo aplinkos tikrinimas

Ar naudojate aparatą aplinkoje, pasižyminčioje staigiais temperatūros pokyčiais?
Staigūs temperatūros pokyčiai gali sukelti kondensato susidarymą dėl kurio galite gauti išblukusį arba neryškų vaizdą ar tekstą. Toliau naudojantis aparatu tokiomis sąlygomis, gali susidaryti popieriaus strigtys, atsirasti spausdinimo defektų, trikčių ar kitų problemų. Prieš naudodami aparatą, leiskite jam bent 2 val. prisitaikyti prie aplinkos temperatūros ir drėgnumo.
Ar aparatas pastatytas vietoje, kurioje jį veikia stiprus vėjas, sukeliamas, pvz., oro kondicionieriaus?
Jei taip, pakoreguokite oro kondicionieriaus pučiamo oro srauto kryptį ir tūrį.
Ji tai nepadeda, nustačius [Popieriaus tiekimo metodo jungiklis] į [Spausdinimo pusės pirmumas] gali pagerinti problemą.
[Pagrindinis] valdymo skydelyje [Meniu] [Funkcijų parametrai] [Įprasta] [Popieriaus tiekimo parametrai] [Popieriaus tiekimo metodo jungiklis]  [1 stalčius]  [Spausdinimo pusės pirmumas]
* Pasirinkus [Spausdinimo pusės pirmumas], vienpusio spausdinimo trukmė pailgės.

3 veiksmas: Specialiųjų apdorojimo parametrų tikrinimas

Ar įjungtas [Specialusis apdorojimas]?
Jei taip atsitiktų, [Specialusis apdorojimas] nustačius į [Išjungta], gali padėti sprendžiant šią problemą. [Specialusis apdorojimas]
[Sum. pop. sulip išv. dėkle]
[Voko sulipimo mažinimo režimas]
[Susisukusio popieriaus taisymas]
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje [Meniu] [Reguliavimas/priežiūra] [Reguliuoti vaizdo kokybę] [Specialusis apdorojimas]
99LY-06Y