Modificació de la configuració d'impressió d'informes i llistes

De manera predeterminada, els informes i les llistes s'imprimeixen en paper i a una cara Podeu canviar la configuració per imprimir-os a doble cara.
Utilitzeu el tauler d'operacions per configurar els paràmetres. No podeu configurar els paràmetres a través de la IU remota des d'un ordinador.
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Imprimir informes] [Opcions d'informes] .
La pantalla [Opcions d'informes] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu [Opcions predeterm per a sortida informes] i premeu .
La pantalla [Opcions predeterm per a sortida informes] es mostra a la pantalla.
4
Premeu [Impressió a 2 cares] [Activat] .
99LJ-04R