[Xarxa]

Especifiqueu la configuració de l'entorn de xarxa de l'equip.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Seleccionar LAN amb cable/sense fil]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Definiu si voleu connectar l'equip a la xarxa mitjançant una LAN amb cable o sense fil. Selecció de LAN per cable o sense fil
* Si canvieu d'una LAN amb cable a una LAN sense fil, podeu fer el canvi dins del procediment de configuració de la LAN sense fil.
[LAN amb cable]
[LAN sense fil]

[Opcions de LAN sense fil]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu l'opció per connectar l'equip a una LAN sense fil i per estalviar energia mentre l'equip està connectat a una LAN sense fil.
[Opcions de LAN sense fil]

[Config. connexió directa]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu la configuració per utilitzar una connexió directa i per a la funció de connexió. Activació de la funció Connexió directa
[Usar Connexió directa]
[Desactivat]
[Activat]
[Temps fins finalització Connexió directa]
0 (Off)
D'1 a 60 (min.)
[Opcions de Mode de punt d'accés]
[Usar SSID personalitzada]
[Desactivat]
[Activat]
[SSID (1-20 caràcters)]
[Usar Clau de xarxa personalitzada]
[Desactivat]
[Activat]
[Clau de xarxa (10 car)]
[Habilitar si especif. clau SSID/xarxa]*1
[Desactivat]
[Activat]
[Opcions d'adreça IP per a connex. direc.]
192.168.22.1
*1 És possible que no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.

[Connexió fàcil via PC]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Inicieu el mode de configuració sense cable.
Per configurar els paràmetres de xarxa mitjançant Canon Laser NW Device Setup Utility, seleccioneu el mode de configuració sense cable.
* Podeu descarregar la Canon Laser NW Device Setup Utility des del lloc web de Canon del vostre país/regió.
https://global.canon/en/support/

[Opcions de TCP/IP]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu la configuració per utilitzar l'equip en una xarxa TCP/IP.
[Opcions de TCP/IP]

[Opcions d'SNMP]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu les opcions per configurar, supervisar i controlar l'equip mitjançant el programari de gestió SNMP. Configuració de SNMP
Per garantir el compliment de les especificacions avançades del protocol (RFC2790) quan s'està supervisant l'estat de l'equip, configureu [Formatar MIB recursos amfitrió a RFC2790] a [Activat].
[Opcions SNMPv1]
[Desactivat]
[Activat]
[Opcions SNMPv3]
[Desactivat]
[Activat]
[Obtenir info. gestió impressora amfitrió]
[Desactivat]
[Activat]
[Formatar MIB recursos amfitrió a RFC2790]
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions de port dedicat]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu si cal utilitzar un port dedicat.
Utilitzeu un port dedicat per a tasques com ara imprimir des d'un ordinador i configurar o navegar per la configuració de l'equip.
[Desactivat]
[Activat]

[Mètode d'autenticació de port dedicat]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Establiu el mètode d'autenticació quan utilitzeu un port dedicat.
Si especifiqueu [Mode 2], la comunicació mitjançant el port dedicat només es limitarà als mètodes d'autenticació segurs. Això pot significar que no us podeu connectar a l'equip des del programari de gestió de dispositius, controladors o un altre programari.
[Mode 1]
[Mode 2]

[Temps d'espera per connexió en iniciar]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Establiu el temps d'espera fins que s'estableixi una connexió quan s'iniciï l'equip.
Si l'equip està connectat mitjançant un dispositiu com un concentrador de commutació, és possible que no us pugueu connectar a la xarxa encara que la configuració de l'equip sigui correcta. Si això passa, configureu el temps d'espera i torneu a connectar-vos.
De 0 a 300 (seg.)

[Opcions del controlador Ethernet]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Establiu el mètode de comunicació Ethernet. Configuració manual dels paràmetres d'Ethernet
Això també us permet comprovar l'adreça MAC en una LAN per cable. Visualització de l'adreça MAC de la LAN amb cable
[Detecció automàtica]
[Desactivat]
[Mode de comunicació]
[Mig dúplex]
[Dúplex complet]
[Tipus d'Ethernet]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[Activat]
[Adreça MAC]

[Opcions d'IEEE 802.1X]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu si voleu utilitzar IEEE 802.1X.
Utilitzeu Remote UI (IU remota) des d'un ordinador per configurar el mètode d'autenticació IEEE 802.1X. Ús d'IEEE 802.1X
* És possible que [Opcions d'IEEE 802.1X] no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions de tallafoc]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu si voleu activar un filtre d'adreces IP i un filtre d'adreces MAC.
Utilitzeu Remote UI (IU remota) des d'un ordinador per establir la política predeterminada de filtratge i les adreces d'excepció. Configuració del tallafocs
[Filtre d'adreces IPv4]
[Filtre de sortida]
[Desactivat]
[Activat]
[Filtre d'entrada]
[Desactivat]
[Activat]
[Filtre d'adreces IPv6]
[Filtre de sortida]
[Desactivat]
[Activat]
[Filtre d'entrada]
[Desactivat]
[Activat]
[Filtre d'adreces MAC]
[Filtre de sortida]
[Desactivat]
[Activat]
[Filtre d'entrada]
[Desactivat]
[Activat]

[Config. servei web]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu si voleu utilitzar el servei d'integració al núvol de Canon.
Per fer servir el servei d'integració al núvol de Canon, heu de registrar l'equip en un servidor específic.
Podeu utilitzar [Emet codi de registre] per emetre un codi i utilitzar-lo per al registre.
* Segons el país o la regió, és possible que aquest servei no estigui disponible i les aplicacions disponibles poden variar.
[Ús del servei web]
[Desactivat]
[Activat]
[Emet codi de registre]

[Consulta de servei web]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
L'equip accedeix al servidor del servei d'integració al núvol de Canon per veure si les dades d'impressió enviades estan disponibles.
Si ho són, s'inicia el procés d'impressió.
* Segons el país o la regió, és possible que aquest servei no estigui disponible i les aplicacions disponibles poden variar.

[RMT-SW]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Normalment, utilitzeu l'equip amb aquesta opció a [Desactivat].
Quan el servei tècnic efectua el manteniment del dispositiu de forma remota, pot canviar-ho a [Activat].
[Desactivat]
[Activat]

[Inicialitzar opcions de xarxa]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Utilitzeu-ho per restaurar la configuració de xarxa a la configuració de fàbrica. Inicialització de paràmetres i dades específics
99LJ-052