הגדרת גודל וסוג הנייר עבור מגירת הנייר

כברירת מחדל, גודל וסוג הנייר של מגירת הנייר מוגדרים ל A4 ו-Plain 2. כאשר נטען נייר בגודל או מסוג אחר, שנה את הגדרות הנייר.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות לוח ההפעלה.
ניתן גם להגדיר את ההגדרות באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על [Paper Settings]‏ [Drawer 1]‏ .
3
הגדר את גודל הנייר שנטען במגירת הנייר ולחץ על .
ניתן לגלול את המסך כדי להציג גדלי נייר (כגון מעטפות) שאינם מוצגים על המסך.
אם יש צורך לשנות את הנייר הנטען לעתים קרובות, הגדר ל-[Free Size]; זה יקטין את מספר השלבים הנדרשים לשינוי ההגדרה בכל פעם. תוכל גם להציג הודעת שגיאה כאשר ההגדרה במנהל המדפסת שונה משמעותית מגודל הנייר שנטען. [Action When Free Paper Size Mismatch]
כאשר נטען נייר בגודל A5
כאשר הנייר נטען לרוחב, בחר [A5]. כאשר הנייר נטען לאורך, בחר [A5R].
מצב לרוחב (A5)
מצב לאורך (A5R)
כאשר נטען נייר בגודל לא סטנדרטי (גודל מותאם אישית)
1
לחץ על [Custom].
2
לחץ על [X]‏  הזן את הערך ב [X]‏ .
3
הזן את הערכים ב [Y] באותה דרך כמו [X].
4
בחר [<Apply>], ולחץ על .
אם לא מוצג גודל נייר מוגדר
לחץ על[<Other Sizes>], לחץ על , ובחר את גודל הנייר מהרשימה המוצגת.
4
הגדר את גודל הנייר הנטען במגירת הנייר, לחץ על .
אם יש צורך לשנות את הנייר הנטען לעתים קרובות, הגדר ל-[Free]; זה יקטין את מספר השלבים הנדרשים לשינוי ההגדרה בכל פעם. עם זאת, שים לב שהגדרה זו מאפשרת למכשיר לבצע הדפסה גם אם יש חוסר התאמה בין הגדרת סוג הנייר במנהל ההתקן של המדפסת לסוג הנייר שנטען במכשיר בפועל.
כאשר הגדרת סוג הנייר במנהל ההתקן של המדפסת היא [אוטו'], המכשיר פועל באותו אופן כמו כאשר סוג הנייר הוא [Plain 1].
גודל וסוג הנייר הוגדרו.
ניתן לשנות את גודל הנייר המוצג על המסך בשלב 3. הסתרת גדלי נייר שאינם בשימוש
99LU-02C