בדיקת מצב הרשת וההגדרות

ניתן לבצע בדיקת חיבור עם התקנים ברשת כדי לבדוק אם המכשיר מחובר כהלכה לרשת.
יש צורך בכתובת ה-IP של המכשיר ופרטי כתובת ה-MAC כדי להשתמש בממשק המשתמש המרוחק ולהגדיר את הגדרות חומת האש. בדוק את ההגדרות הנוכחיות הללו.
אם כתובת ה-IP מוצגת כ-"0.0.0.0", היא לא מוגדרת כהלכה. הגדר את כתבות ה-IP שוב.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
חיבור המכשיר לרכזת מיתוג, למשל, עשוי למנוע חיבור לרשת גם כאשר כתובת ה-IP מוגדרת כהלכה. במקרה זה, הגדר זמן המתנה עד שהמכשיר יתחיל לתקשר ונסה להתחבר שוב. [Waiting Time for Connection at Startup]
ניתן להדפיס את רשימת הנתונים של מנהל המערכת כדי להציג את הגדרות הרשת. הדפסה וצפייה בדוחות ורשימות

בדיקה אם המכשיר יכול להתחבר להתקני רשת

בדפדפן האינטרנט של המחשב המחובר לרשת, הזן את כתובת ה-IPv4 או ה-IPv6 של המכשיר. אם מסך ההתחברות של ממשק המשתמש המרוחק מוצג, המכשיר מחובר כהלכה לרשת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
בעת שימוש בכתובת IPv4, ניתן להשתמש בתהליך הבא כדי לשלוח פקודת פינג מלוח ההפעלה כדי לבדוק אם המכשיר יכול להתחבר להתקן רשת.
הכנות דרושות
הכן את כתובת ה-IPv4 של התקן הרשת שאליו ברצונך להתחבר ושמרו אותו בקרבת מקום.
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על [Preferences]‏ [Network]‏ [TCP/IP Settings]‏ [IPv4 Settings]‏  [PING Command]‏ .
אם מופיע מסך הכניסה, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN ולאחר מכן לחץ על [<Log In>]‏ ‏. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
הזן את כתובת ה-IPv4 של התקן רשת ולחץ על .
אם המכשיר מחובר כהלכה לרשת, [Received response from host.] מופיע.

הצגת כתובת IP שהוגדרה למכשיר

ניתן להציג את הגדרת כתובת ה-IP שהוגדרה למכשיר, כגון כתובת ה-IPv4 וכתובת ה-IPv6.
סעיף זה מתאר כיצד להציג את כתובת ה-IP באמצעות לוח ההפעלה.
ניתן גם לבדוק מידע זה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
1
בלוח ההפעלה, בחר [Status Monitor] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
מסך [Status Monitor] מוצג.
2
לחץ על [Network Information]‏ [IPv4] או [IPv6]‏ .
3
הצג את ההגדרה ולחץ על .

צפייה בכתובת ה-MAC של רשת ה-LAN הקווית

ניתן להציג את כתובת ה-MAC שהוגדרה למכשיר כאשר המכשיר מחובר לרשת LAN קווית.
סעיף זה מתאר כיצד להציג מידע זה באמצעות לוח ההפעלה.
ניתן גם להשתמש בממשק משתמש מרוחק במחשב כדי להציג את כתובת ה-MAC. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
נדרשות הרשאות מנהל.
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ [Preferences]‏ [Network]‏  [Ethernet Driver Settings]‏ .
אם מופיע מסך הכניסה, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN ולאחר מכן לחץ על [<Log In>]‏ ‏. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
הצג את כתובת ה-MAC.

הצגת כתובת ה-MAC ומידע החיבור של ה-LAN האלחוטי

בנוסף לכתובת ה-MAC ופרטי החיבור של ה-LAN האלחוטי כאשר המכשיר מחובר ל-LAN האלחוטי, ניתן גם להציג את הגדרות האבטחה.
סעיף זה מתאר כיצד להציג מידע זה באמצעות לוח ההפעלה.
ניתן גם לבדוק מידע זה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
נדרשות הרשאות מנהל.
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על [Preferences ]‏ [Network]‏  [Wireless LAN Settings]‏ .
מסך [Select Network] מוצג.
אם מופיע מסך הכניסה, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN ולאחר מכן לחץ על [<Log In>]‏ ‏. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
לחץ על [Connection Settings]‏ [Connection Information]‏ .
4
הצג את כתובת ה-MAC ואת ההגדרות.
בחר[Latest Error Information] ולחץ על  כדי להציג פרטי שגיאה השייכים לחיבור LAN.
בחר[Security Settings] ולחץ על  כדי להציג את פרטי WEP או WPA/WPA2-PSK.
צפייה במידע באמצעות מסך [Status Monitor]
ניתן גם להציג את מצב ה-LAN האלחוטי ואת פרטי השגיאה באמצעות ההליך הבא:
בלוח ההפעלה, לחץ על[Status Monitor] במסך[Home]‏ [Network Information]‏  [Network Connection Method]‏  [Connection Information]‏ .
99LU-01J