דפי נייר מודפסים נדבקים זה לזה

פתור בעיות על ידי בדיקת הפריטים למטה.
האם אתה משתמש בנייר מתאים?
בדוק אם הנייר במכשיר שמיש, והחליפו אותו בנייר לפי הצורך.
נייר שמיש
טעינת נייר
הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בצורה נכונה בהתאם לנייר הטעון. הגדרת גודל וסוג הנייר
נסה להשתמש ב- [Reduce Ppr. Sticking at Output].
הגדרת [Reduce Ppr. Sticking at Output] ל-[On] עשויה לשפר את הבעיה.
מסך [Home] בלוח ההפעלה  [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏  [Adjust Image Quality]‏  [Special Processing]‏ [Reduce Ppr. Sticking at Output]‏  [On]‏
* אם בחירת [On] אינה פותרת את הבעיה, הגדר גם [Output Adjustment Mode] עד [On] .[Output Adjustment Mode]
* הגדרה זו תקפה גם עבור הדפסה חד-צדדית.
99LU-07A