כתמי מריחה מופיעים בצד האחורי של התדפיסים

פתרון בעיות על ידי בדיקת הפריטים בסדר הזה:
האם אתה משתמש בנייר שגודלו קטן יותר מגודל נתוני ההדפסה?
החלף בנייר בגודל זהה לנתוני ההדפסה. טעינת נייר
האם ניקית את מכלול הקיבוע?
סימנים אלה עשויים להתרחש כאשר מכלול הקיבוע מלוכלך. במקרה זה, נקה את מכלול הקיבוע. ניקוי מכלול ההצמדה
99LU-073