מופיעים כתמים לבנים

פתור בעיות על ידי בדיקת השלבים הבאים:

שלב 1: בדוק את הנייר

האם אתה משתמש בנייר מתאים?
בדוק אם הנייר במכשיר שמיש, והחליפו אותו בנייר לפי הצורך.
נייר שמיש
טעינת נייר
האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?
בדוק את אמצעי הזהירות, והחליפו את הנייר בנייר יבש.
אמצעי זהירות בעת הטיפול בנייר
טעינת נייר

שלב 2: בדיקת מחסנית הטונר

בדוק את כמות הטונר הנותרת במחסניות הטונר.
אם כמות הטונר שנותרה במחסנית הטונר נמוכה, החלף את מחסנית הטונר.
בדיקת הכמות הנותרת של המוצרים המתכלים
החלפת מחסנית הטונר
* בהתאם למצב השימוש במכשיר, כמות הטונר הנותרת בפועל עשויה להיות נמוכה מהמצוין או שהחלקים עלולים להתקלקל.

שלב 3: בדיקת הופעת כתמים לבנים

האם תווים וקווים כהים מודפסים חלולים?
הגדרת [Transfer Adjust. Mode] ל-[Mode 1] עשויה לפתור את הבעיה. אם זה לא עובד, בחר [Mode 2].
מסך [Home] בלוח ההפעלה  [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏  [Adjust Image Quality]‏  [Special Processing]‏ [Transfer Adjustment Mode]‏ [Mode 1] או [Mode 2]‏ 
* בהגדרה הזאת, צפיפות ההדפסה עשויה להשתנות בסביבה עם לחות נמוכה.

שלב 4: בדיקת סביבת השימוש של המכשיר

האם הטונר המודפס מתקלף בהתאם לסוג הנייר או סביבת השימוש?
אם כך, הגדרת [Reduce Toner Flaking] ל-[Mode 1] עשויה לשפר את הבעיה. אם זה לא עובד, בחר [Mode 2].
מסך [Home] בלוח ההפעלה [Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏ [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Reduce Toner Flaking]‏ [Mode 1] או [Mode 2]‏
* כאשר הגדרה זו מופעלת, תמונות רפאים עשויות להופיע באזורים לא מודפסים.
האם אתה משתמש בנייר מאובק מאוד?
הגדרת [Talc Paper Mode] ל-[On] עשויה לפתור את הבעיה.
מסך [Home] בלוח ההפעלה [Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]‏  [Adjust Image Quality]‏ [Special Processing]‏ [Talc Paper Mode]‏ [On]‏
* הגדרת [On] עלולה להוביל לשינויים באיכות התמונה.
האם אתה משתמש במכשיר בסביבה עם שינויי טמפרטורה פתאומיים?
שינויי טמפרטורה פתאומיים יכולים ליצור עיבוי, מה שעלול לגרום לתמונות וטקסט דהויים או מטושטשים. המשך השימוש במכשיר בתנאים האלה עלול לגרום לחסימות נייר, פגמים בהדפסה, תקלות, או בעיות אחרות. אפשר למכשיר להסתגל לטמפרטורה וללחות של הסביבה במשך לפחות שעתיים לפני השימוש.

שלב 5: בדיקת מצב התחזוקה

האם ניקית את התוף?
סימנים אלו עלולים להתרחש כאשר התוף מלוכלך. במקרה זה, נקה את התוף. ניקוי התוף
99LU-072