تعویض کارتریج تونر

کارتریج تونر را مطابق با پیام‌های نشان داده‌شده و بروز تغییر در کیفیت چاپ، در زمان مناسب تعویض کنید.
قبل از تعویض کارتریج تونر، موارد احتیاطی موجود در ‏دستورالعمل های مهم ایمنی را بررسی کنید. دفترچه‌های راهنمای دستگاه
به سطوح تماس () داخل دستگاه دست نزنید. انجام این کار ممکن است منجر به خطا شود.
دقت کنید که کارتریج تونر را با استفاده از دستگیره نگه دارید.
دقت کنید که روی سطح درام () خراش نیفتد یا در معرض نور قرار نگیرد. همچنین، به سطوح تماس الکتریکی () یا حافظه کارتریج تونر () دست نزنید.

زمان تعویض کارتریج تونر

وقتی که پیامی در صفحه پنل عملیات یا Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نشان داده شد
با پیروی از پیام روی صفحه، یک کارتریج تونر جدید آماده و کارتریج قدیمی رو تعویض کنید. در صورت ادامه استفاده از کارتریج تونر و عدم تعویض آن‌، ممکن است کیفیت چاپ تغییر کند.
برای مشاهده جزئیات در مورد پیام و نحوه برطرف کردن مشکل آن، به بخش زیر رجوع کنید:
پیامی ظاهر می‌شود
وقتی کیفیت چاپ افت می‌کند
در صورتی که نتایج چاپ یکی از علائم زیر را داشته باشند، این موضوع نشانگر نزدیک بودن زمان اتمام عمر مفید کارتریج تونر است. توصیه می‌شود حتی در صورت عدم نمایش پیام، کارتریج تونر را تعویض کنید.
خطوط رگه‌ای ظاهر می‌شود
چاپ غیریکنواخت است
لکه‌ها و ترشحات تونر ظاهر می‌شوند
نقاط سفید ظاهر می‌‌شود
بخشی کم رنگ چاپ شده است
کل پس‌زمینه تیره شده است

پیش از تعویض کارتریج تونر

پیش از تعویض کارتریج‌ تونر، فرآیند زیر را انجام دهید. ممکن است پیام روی صفحه ناپدید شود و کیفیت چاپ بهبود یابد.
1
متوقف‌کننده کاغذ را ببندید و سپس قاب تونر را باز کنید.
2
کارتریج تونر را بیرون بیاورید.
آن را آهسته با همان زاویه شکاف بیرون بکشید.
3
کارتریج تونر را پنج یا شش بار تکان دهید تا تونر داخل کارتریج به‌صورت یکنواخت پخش شود.
مراقب باشید که سطح درام واقع در انتهای کارتریج تونر را لمس نکنید.
4
کارتریج تونر را نصب کنید.
انتهای کارتریج تونر محافظت نشده است. مراقب باشید که هنگام نصب، انتهای کارتریج تونر را به فریم شکاف یا قطعات دیگر نزنید.
5
قاب تونر را ببندید.

تعویض کارتریج تونر

1
متوقف‌کننده کاغذ را ببندید و سپس قاب تونر را باز کنید.
2
کارتریج تونر را بیرون بیاورید.
آن را آهسته با همان زاویه شکاف بیرون بکشید.
3
روی سطحی صاف، کارتریج تونر را از مواد بسته‌بندی بیرون بیاورید.
4
کارتریج تونر را پنج یا شش بار تکان دهید تا تونر داخل کارتریج به‌صورت یکنواخت پخش شود.
5
روکش محافظ کارتریج تونر را بردارید.
مراقب باشید که سطح درام واقع در انتهای کارتریج تونر را لمس نکنید.
6
کارتریج تونر را نصب کنید.
انتهای کارتریج تونر محافظت نشده است. مراقب باشید که هنگام نصب، انتهای کارتریج تونر را به فریم شکاف یا قطعات دیگر نزنید.
7
قاب تونر را ببندید.
99LS-067