Οθόνες που εμφανίζονται στον πίνακα λειτουργίας

Ακολουθούν οι κύριες οθόνες του πίνακα λειτουργίας.
Οθόνη [Αρχική]
Αυτή η οθόνη εμφανίζεται αμέσως μετά την ενεργοποίηση και το κλείσιμο της οθόνης εκκίνησης και αμέσως μετά τη σύνδεση. Οθόνη [Αρχική]
Οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης]
Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν πατήσετε [Έλεγχος Κατάστασης]  στην οθόνη [Αρχική] και σε άλλες θέσεις. Χρησιμοποιήστε αυτήν την οθόνη για να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής, τη χρήση και τα αρχεία καταγραφής, τις ρυθμίσεις δικτύου και τις πληροφορίες σφάλματος. Οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης]
Οθόνη [Μενού]
Αυτή η οθόνη εμφανίζεται, όταν πατήσετε [Μενού]  στην οθόνη [Αρχική]. Χρησιμοποιήστε αυτήν την οθόνη για να διαμορφώστε τις διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής.
Όταν έχει οριστεί αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος, ίσως να εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης όταν επιλέγονται κάποια στοιχεία. Μόνο οι χρήστες που γνωρίζουν το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος μπορούν να συνδεθούν και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις.
Προβολή μηνύματος
Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη όταν παρουσιάζονται σφάλματα και όταν τελειώσει το χαρτί από τη συσκευή ή ο γραφίτης από την κασέτα γραφίτη.
Εάν εμφανιστεί μια λύση αντιμετώπισης προβλημάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλύσετε το πρόβλημα.
Εάν δεν εμφανιστεί μια λύση αντιμετώπισης προβλημάτων, ελέγξτε την αιτία και τη λύση, ανατρέχοντας στο μήνυμα ή στον κωδικό σφάλματος.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα
Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος
Παράδειγμα οθόνης:
Όταν παρουσιάζεται σφάλμα
Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη
Εάν ένα μήνυμα είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρο, μπορεί να χωρίσει σε μικρότερα μέρη και να εμφανιστεί εκ περιτροπής.
Αλλαγή των ενδείξεων της οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του πίνακα λειτουργίας, αλλάζοντας τη γλώσσα και τις μονάδες που εμφανίζονται και εμφανίζοντας ή αποκρύπτοντας μηνύματα. [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Μπορείτε να αντιστρέψετε τα χρώματα της οθόνης και να ρυθμίσετε την αντίθεση, για να είναι πιο ευανάγνωστη η οθόνη. [Προσβασιμότητα]
Αυτόματη εκκαθάριση των ρυθμίσεων
Από προεπιλογή, αν δεν γίνει καμιά ενέργεια έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, οι ρυθμίσεις που διαμορφώνονται στην οθόνη εκκαθαρίζονται και εμφανίζεται η οθόνη [Αρχική]. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο μετά την πάροδο του οποίου θα εκκαθαριστούν οι ρυθμίσεις. [Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς]
99LL-020