Εμφανίζονται λευκά στίγματα

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Έλεγχος του χαρτιού

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού
Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;
Ελέγξτε τις προφυλάξεις και αντικαταστήστε το χαρτί με άλλο στεγνό.
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του χαρτιού
Τοποθέτηση χαρτιού

Βήμα 2: Έλεγχος της κασέτας γραφίτη

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη.
Εάν η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα είναι λίγη, αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη
* Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της συσκευής, η πραγματική ποσότητα γραφίτη που απομένει ίσως να είναι μικρότερη από την υποδεικνυόμενη ή τα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αλλοιωθεί.

Βήμα 3: Έλεγχος για εμφάνιση λευκών στιγμάτων

Οι σκούροι χαρακτήρες και οι σκούρες γραμμές εμφανίζονται βαθουλωμένα;
Εάν ορίσετε την επιλογή [Κατάστ. Ρύθμ.Μεταφοράς] στη θέση [Κατάσταση 1], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, επιλέξτε [Κατάσταση 2].
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας  [Μενού]  [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας]  [Ειδική Επεξεργασία] [Κατάσταση Ρύθμισης Μεταφοράς] [Κατάσταση 1] ή [Κατάσταση 2] 
* Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η πυκνότητα εκτύπωσης μπορεί να διαφέρει σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία.

Βήμα 4: Έλεγχος του περιβάλλοντος χρήσης της συσκευής

Ο εκτυπωμένος γραφίτης ξεφλουδίζει ανάλογα με τον τύπο χαρτιού και το περιβάλλον χρήσης;
Εάν συμβαίνει αυτό, η ρύθμιση της επιλογής [Βελτίωση σταθεροποίησης] σε [Κατάσταση 1] μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, επιλέξτε [Κατάσταση 2].
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Βελτίωση σταθεροποίησης] [Κατάσταση 1] ή [Κατάσταση 2]
* Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, ενδέχεται να εμφανιστούν εικόνες ειδώλου σε μη εκτυπωμένες περιοχές.
Χρησιμοποιείτε χαρτί με πολλή σκόνη;
Εάν ορίσετε την επιλογή [Λειτουργία Χαρτιού Talc] στη θέση [On], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ειδική Επεξεργασία] [Λειτουργία Χαρτιού Talc] [On]
* Εάν καθορίσετε [On] σε αυτήν τη ρύθμιση, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην ποιότητα της εικόνας.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας;
Οι ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να δημιουργήσουν συμπύκνωση που μπορεί να οδηγήσει σε ξεθωριασμένες ή θολές εικόνες και κείμενο. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό αυτές τις συνθήκες, ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού, ελαττώματα εκτύπωσης, βλάβες ή άλλα προβλήματα. Αφήστε τη συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη χρήση.

Βήμα 5: Έλεγχος της κατάστασης συντήρησης

Έχετε καθαρίσει το τύμπανο;
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν, όταν το τύμπανο είναι βρώμικο. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε το τύμπανο. Καθαρισμός του τυμπάνου
99LL-072