Registracija ključa in potrdila ali potrdila overitelja potrdil, izdanega s strani ustreznega izdajatelja

Pred uporabo naprave, najprej namestite ter registrirajte ključ in potrdilo ali potrdilo overitelja potrdil, ki ga je izdaj izdajatelj digitalnih potrdil.
Registrirajte ključ in potrdilo ali potrdilo overitelja potrdil na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Teh elementov ne morete registrirati na nadzorni plošči.
Potrebujete skrbniške pravice.
Zahtevana priprava
Preverite stanje ključa in potrdila ali potrdila overitelja potrdil, ki ga uporabljate v napravi. Ključi in potrdila
Ko registrirate ključ in potrdilo, preverite geslo za zasebni ključ, ki je nastavljen v datoteki.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management] [Key and Certificate Settings] ali [CA Certificate Settings].
Prikaže se zaslon [Key and Certificate Settings] ali [CA Certificate Settings].
4
Kliknite [Register Key and Certificate] ali [Register CA Certificate].
Prikaže se zaslon [Register Key and Certificate] ali [Register CA Certificate].
5
Namestite datoteko s ključem in potrdilom ali datoteko s potrdilom overitelja potrdil.
1
Kliknite [Install].
2
Kliknite [Browse] v polju [Specify File] in izberite datoteko, ki jo želite namestiti.
3
Kliknite [Start Installation].
Nameščena datoteka je dodana v razdelek [Installed Key and Certificate] na zaslonu [Register Key and Certificate] ali v razdelek [Installed CA Certificate] na zaslonu [Register CA Certificate].
6
Registrirajte ključ in potrdilo ali potrdilo overitelja potrdil.
Registracija ključa in potrdila
1
Na desni strani datoteke s ključem in potrdilom, ki ju želite registrirati, kliknite [Register].
Prikaže se zaslon [Enter Private Key Password].
2
Vnesite geslo imena ključa z uporabo enobajtnih črkovno-številskih znakov in kliknite [OK].
Registrirana ključ in potrdilo sta dodana v razdelek [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings].
Registracija potrdila overitelja potrdil
Na desni strani datoteke s potrdilom overitelja potrdil, ki ga želite registrirati, kliknite [Register].
Registrirano potrdilo overitelja potrdil je dodano v razdelek [Registered CA Certificate] na zaslonu [CA Certificate Settings].
7
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Ogled in preverjanje podrobnih informacij registriranega potrdila
Ko kliknete ime ključa (ali ikono potrdila) v razdelku [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings], se prikažejo podrobnosti potrdila.
Na zaslonu s podrobnostmi potrdila kliknite [Verify Certificate], da preverite, ali je potrdilo veljavno.
Ogled in preverjanje podrobnih informacij registriranega potrdila overitelja potrdil
Ko kliknete lokacijo izdaje v razdelku [Registered CA Certificate] na zaslonu [CA Certificate Settings], se prikažejo podrobnosti potrdila overitelja potrdil.
Na zaslonu s podrobnostmi potrdila overitelja potrdil kliknite [Verify Certificate], da preverite, ali je potrdilo overitelja potrdil veljavno.
Če ključa in potrdila ali potrdila overitelja potrdil ni mogoče izbrisati
Ključa in potrdila, ki sta v uporabi, ne morete izbrisati. Onemogočite funkcijo, ki je v uporabi, ali jih izbrišite po preklopu na drug ključ in potrdilo.
Vnaprej nameščenih potrdil overitelja potrdil ni mogoče izbrisati. Če vnaprej nameščeno potrdilo overitelja potrdil ni zahtevano, kliknite [Disable] na desni strani potrdila overitelja potrdil.
99R9-041